Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

2 ώρες

2ο Στάδιο Σχεδίαση με το «Δημιουργός Διαγρ. Ροής»

20λεπτά

Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματα του σταδίου 1 υλοποιείστε τον αλγόριθμο με διάγραμμα ροής με τη βοήθεια των διαθέσιμων σχημάτων/εντολών του προγράμματος «Δημιουργός Διαγράμματος Ροής».


Τι μπορώ να κάνω στο περιβάλλον του προγράμματος Δημιουργός Διαγράμματος Ροής


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2234