Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

2 ώρες

5ο Στάδιο Τεκμηρίωση- Σχόλια, Αξιολόγηση

15λεπτά

Η 5η ομάδα γράφει σχόλια για τον κώδικα δηλαδή τις εντολές και τις μεταβλητές του  προγράμματος  του  4ου σταδίου.

Η κάθε ομάδα  χωριστά κάνει την αξιολόγηση του έργου της και την παρουσιάζει στην ολομέλεια.


Όλες οι ομάδες: Ανά ομάδα να κάνετε αξιολόγηση του έργου σας, να εξάγετε συμπεράσματα και να τα παρουσιάσετε:


ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ


5η ομάδα: Σχόλια


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης » έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2237