Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

Διαθεματική Ομάδα (Γυμνάσιο)

Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό ψηφιακό σενάριο αφορά στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και συγκεκριμένα στην ενότητα 6.3 "Οικολογική Καταστροφή",  που διδάσκονται οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους μαθητές, η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας να πραγματοποιηθεί διαθεματικά με τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός διάδρασης και ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσω της τέχνης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα για την ζωή του ανθρώπου που έχει το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, τους ζητείτε να ανακαλύψουν τους τρόπους επέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι επεμβάσεις. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν ένα έργο με στόχο την ενημέρωση των συμμαθητών τους για την οικολογική καταστροφή και το περιβάλλον και την άμεση κινητοποίησή τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα > Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Οικιακή Οικονομία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός ομάδων και επεξεργασία έργων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής ή tablet
Συλλογή και παρουσίαση υλικού για τη ρύπανση
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Πληροφορικής
Αγώνες Επιχειρηματολογίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα που διαθέτει βιντεοπροβολέα και ευελιξία στη διάταξη των θρανίων
Δημιουργία μαθητικών έργων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα που διαθέτει βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να εργαστούν ομαδικά
Να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές τέχνης και να εντοπίσουν το μήνυμα που περνούν για το περιβάλλον
Να εξηγήσουν τις μορφές και τα αίτια της ρύπανσης
Να αισθανθούν το δικό τους ρόλο ευθύνης στην οικολογική καταστροφή
Να ευαισθητοποιήσουν και κινητοποιήσουν τη σχολική τους κοινότητα μέσα από τα έργα τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Οικολογική Κρίση, Ενημέρωση, τέχνες, Διαδραστικότητα, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ή Tablets, Βιντεοπροβολέας, Σύνδεση στο διαδίκτυο, Μπλοκ ζωγραφικής, Εφημερίδες και Περιοδικά, Μπογιές, Ψαλίδια, Κόλλες

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.