Λαθεύοντας ιστορίες

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Λαθεύοντας ιστορίες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

    Το διδακτικό σενάριο "Λαθεύοντας ιστορίες" είναι μία προσπάθεια να καλλιεργήσουν τα παιδιά τη φαντασία τους, να ασχοληθούν με τη δημιουργική γραφή, να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους προφορικά, αλλά και μέσα από τις ζωγραφιές τους και τα δικά τους κείμενα. Όλα αυτά γίνονται με την επεξεργασία αγαπημένων παραμυθιών, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που δεν μπορεί παρά να τους προσφέρει στο τέλος απόλυτη ικανοποίηση, για το παραμύθι που τα ίδια τα παιδιά κατάφεραν να δημιουργήσουν και βέβαια διασκέδαση.

    Βάση για τη δημιουργία αυτού του διδακτικού σεναρίου αποτέλεσε η ανάγκη που ένιωθαν οι μαθητές της Β΄τάξης του δημοτικού να διδαχτούν μια ενότητα μέσα από το βιβλίο της Γλώσσας (βιβλίο Γλώσσας μαθητή γ΄ τεύχος, ενότητα 23, διδακτικό μάθημα: Λαθεύοντας ιστορίες), με έναν εναλλακτικό,διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνεται στο βιβλίο του δασκάλου.Έναν τρόπο που θα τα βοηθήσει να απολαύσουν περισσότερο το ταξίδι της γνώσης.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στα δομικά κειμενικά στοιχεία ενός παραμυθιού και παρεμβαίνοντας με δημιουργικό τρόπο, να φτιάξουν ένα δικό τους αστείο κείμενο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιώνοντας το γνωστό.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Βιώνοντας το νέο.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Θεωρία-Ορολογία
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Εφαρμογή και Ανάλυση
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα και αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να επεξεργαστούν ένα κείμενο-παραμύθι με αστείο χαρακτήρα.
Να γνωρίσουν το λάθος ως τρόπο παραγωγής του αστείου και να το απομυθοποιήσουν.
Να εξασκηθούν στα δομικά κειμενικά στοιχεία του παραμυθιού.
Οι μαθητές να παρέμβουν με δημιουργικό τρόπο και να φτιάξουν κείμενα που μας κάνουν να γελάμε.
Τα παιδιά να εργαστούν ως ομάδα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Παραμύθι, Ιστορία, λάθος, δημιουργικό λάθος, μορφές-είδη του αστείου.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιβλία-παραμύθια, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι-ξυλομπογιές, γαντόκουκλες, ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λαθεύοντας ιστορίες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.