Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Δημοτικό)

Λαθεύοντας ιστορίες

3 ώρες

Βιώνοντας το γνωστό.

10λεπτά

Γίνεται προφορική αφήγηση του παραμυθιού "Ο Κοντορεβιθούλης" από έναν μαθητή ή το δάσκαλο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λαθεύοντας ιστορίες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2390