Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γενικό Λύκειο)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

2 ώρες

Περίοδοι του περιοδικού πίνακα

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.doc

Οι μαθητές με μία σειρά εφαρμογών και ακολουθώντας το φύλλο εργασίας καταλήγουν στο συμπέρασμα για τη σχέση που συνδέει τον αριθμό της περιόδου του περιοδικού πίνακα με τον αριθμό των στιβάδων του κάθε στοιχείου. (Επίτευξη στόχου 3)


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΠΙΝΑΚΑ

Τοποθέτησε τις περιόδους του περιοδικού πίνακα στην κατάλληλη θέση.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Κάνε κλικ πάνω στο εικονίδιο για να παρακολουθήσεις την παρουσίαση.

Προαιρετικά μπορείτε να ανοίξετε τον ήχο.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ e- ΣΕ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2465