Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

3 ώρες

Προγραμματίζοντας τα καγκουρό

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_-_sto_nisi_ton_kagkoyro.docx

Οι μαθητές προχωρούν ακόμη ένα βήμα, στην επέκταση και δημιουργία κώδικα. Το φύλλο εργασίας που μπορείτε να κατεβάσετε από δεξιά περιγράφει αναλυτικά τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν


Βήμα 1


Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής που εκτελέσατε;


Ερμηνεύω το αποτέλεσμα


Διορθώνω τον κώδικα


Τροποποιήστε τον κώδικα


Βήμα 2


Κατανόηση του κώδικα


Βήμα 3


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2470