Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

3 ώρες

Αξιολόγηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4_-_sto_nisi_ton_kagkoyro.docx

Στο τέλος του σεναρίου γίνεται αξιολόγηση των μαθητών μέσα από τη συμπλήρωση του αντίστοιχου φύλλου εργασίας. Σε όλες τις φάσεις του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν σε δυάδες. Στη φάση της αξιολόγησης καλό είναι, αν προσφέρεται ο χώρος στο εργαστήριο πληροφορικής, να δουλέψουν ατομικά έτσι ώστε να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το βαθμό που οι καινούργιες έννοιες αφομοιώθηκαν από τους μαθητές.


1η Ερώτηση Αξιολόγησης


2η Ερώτηση Αξιολόγησης


3η Ερώτηση Αξιολόγησης


Απάντηση στην ερώτηση 3


4η Ερώτηση Αξιολόγησης


5η Ερώτηση Αξιολόγηση


6η Ερώτηση Αξιολόγηση


Εικόνα 6ης ερώτησης


Έλεγξε τον κώδικα που έγραψες με τις κάρτες


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στο νησί των καγκουρό - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2471