Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο που αναπτύσσουμε, αναφέρεται στη θεματική ενότητα Ροπή, από το μάθημα Τεχνική Μηχανική - Αντοχή των Υλικών, το οποίο διδάσκεται σε όλες τις ειδικότητες του Μηχανολογικού τομέα. Με αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική διδασκαλία η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια τάξη ή και να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας. 

Στόχος αυτού του σεναρίου είναι να συμβάλλει ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία αυτής της ενότητας.

Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_…;

όπου προσομοιώνεται η Ροπή δύναμης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα σχετίζεται με την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν την τεχνική ορολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι των φυσικών επιστημών στην πράξη , ως αποτέλεσμα της έλλειψης σύνδεσης με την καθημερινότητα. Οι μαθητές θα πρέπει να εισαχθούν στην τεχνική ορολογία, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους επίλυσης θεωρητικών προβλημάτων, οι οποίες όμως εφαρμόζονται και για την επίλυση υπαρκτών, πρακτικών προβλημάτων.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγη - Προσανατολισμός
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Παρουσίαση του θέματος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Ως προς τη Γνώση: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν την έννοια της ροπής δύναμης.
Ως προς τις δεξιότητες: Να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα
Ως προς τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μαθητές να είναι ικανοί να υπολογίσουν της ροπή μιας δύναμης.
Ως προς τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:Οι μαθητές να συγκρίνουν, να μελετούν και να αιτιολογουν τα αποτελέσματα τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ροπή δύναμης, δύναμη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, σύνδεση ίντερνετ, βιντεοπροβολέας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).