Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση (constructivist approach) της διδασκαλίας της ιστορίας όπου λαμβάνονται υπόψιν οι προηγούμενες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών και σχεδιάζονται μαθητείες στην ιστορία που στοχεύουν να φέρουν τους μαθητές  σε γνωστική σύγκρουση με τις γνώσεις και αντιλήψεις τους..

Στο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνονται τρεις μαθητείες στην ιστορία: Α. Η κατανόηση των εννοιών "πρόσφυγας" και "μετανάστης". β) Τα συναισθήματα που είχαν οι πρόσφυγες όταν εγκατέλειπαν τον τόπο κατοικίας τους; γ) Οι συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα και Τουρκία".

Μετά την ολοκλήρωση των μαθητειών στην ιστορία ακολουθεί ο αναστοχασμός των μαθητών/τριών και η εφαρμογή της νέας γνώσης. Στον αναστοχασμό οι μαθητές/τριες καλούνται να συγκρίνουν τις προηγούμενες και τις νέες γνώσεις και αντιλήψεις τους. Στην εφαρμογή της νέας γνώσης οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν τις γνώσεις και αντιλήψεις τους, και προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία με θέμα" Οι συνέπειες της Συνθήκης της Λωζάννης για τους Έλληνες κατοίκους της Τουρκίας και τους μουσουλμάνους κατοίκους της Ελλάδας".

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε συζήτηση στην τάξη όπου παρουσιάζουν τις νέες γνώσεις και αντιλήψεις τους για το θέμα προσπαθώντας να τις υποστηρίξουν με αποδείξεις (evidence) από τις ιστορικές πηγές. Ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει και υποστηρίζει τη συζήτηση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο επικεντρώνεται περισσότερο στην απομνημόνευση γνώσεων και λιγότερο στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης μέσα από την επεξεργασία ιστορικών πηγών (πρωτογενών και δευτερογενών). Επιπλέον, η προσέγγιση ιστορικών θεμάτων γίνεται μόνο από τη μια πλευρά (μονοπρισματικότητα).

Το παρόν διδακτικό σενάριο επικεντρώνεται στην προσέγγιση του ιστορικού θέματος ""Πρόσφυγες στην Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης", και αποσκοπεί οι μαθητές/τριες: Α). Να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο που εντάσσεται το θέμα (γνώση περιεχομένου). β) Να καλλιεργήσουν ιστορική σκέψη (historical thinking) μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε ιστορικές μαθητείες που προωθούν την εξέταση του ιστορικού θέματος από πολλαπλές προοπτικές (πολυπρισματικότητα). Γ) Να καλλιεργήσουν συνήθειες σκέψης που προωθούν τη δημοκρατική πολιτειότητα (citizenship).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το ιστορικό πλαίσιο
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
Προσέγγιση ιστορικού θέματος
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
Συζήτηση (επέκταση του σεναρίου)
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωρίζουμε τους τόπους προέλευσης των προσφύγων
Διερευνούμε τα συναισθήματα και τις συνθήκες μετακίνησης των προσφύγων.
Διαμορφώνουμε προσωπική άποψη για τις συνέπειες αποφάσεων στη ζωή των προσφύγων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιστορία, ιστορικές πηγές, ιστορική σκέψη, πολυπρισματικότητα, Πρόσφυγες, Συνθήκη Λωζάννης,
Υλικοτεχνική υποδομή
ηλεκτρονικός υπολογιστής, ακουστικά, διαδίκτυο, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CMapTools, λογισμικό δημιουργίας ιστοριών Cartoon StoryMaker.

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Μακαρατζής (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Πρόσφυγες σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.