Ανασκόπηση γεγονότων Πελοποννησιακού πολέμου - Δημιουργία ιστορικής γραμμής

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ανασκόπηση γεγονότων Πελοποννησιακού πολέμου - Δημιουργία ιστορικής γραμμής

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το εκπαιδευτικό-διαδραστικό περιβάλλον που χρησιμοποιείται βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://4betterschool.org/edu/history/timeline/

Η ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα των διδακτικών σεναρίων μικραίνει το μέγεθος των γραμμάτων και των κουμπιών. Ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτελώς με την απευθείας σύνδεση των μαθητών στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η δημιουργία καταστάσεων ενεργητικής μάθησης μεγιστοποιεί το ενδιαφέρον το μαθητών, αυξάνει τη μαθητική συμμετοχή και συνεργασία ενώ παράλληλα μεταφέρει το μαθητή στο κέντρο της διαδικασίας της μάθησης μετατρέποντάς τον από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε μικρό εξερευνητή-δημιουργό της γνώσης.

Το μάθημα της ιστορίας, αν και είναι αγαπητό στους μαθητές λόγω του αφηγηματικού του χαρακτήρα και της λαμπρού παρελθόντος του έθνους μας, ωστόσο, μεθοδολογικά, δυσκολεύει τον εκπαιδευτικό στο διδακτικό μετασχηματισμό μιας ενότητας προκειμένου αυτή κατά την επεξεργασία της να δημιουργήσει καταστάσεις ενεργητικής συμμετοχής-μαθήσης στους μαθητές. 

Οι μαθητές, ιδιαίτερα των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, δυσκολεύονται να κατανοήσουν την χρονική ακολουθία των ιστορικών γεγονότων ιδιαίτερα κατά τις προχριστιανικές περιόδους. Η ύπαρξη ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που οπτικοποιεί την αλληλουχία των γεγονότων μιας ιστορικής περιόδου βοηθά στην καλύτερη κατανόησή τους καθώς και στην ανακάλυψη των μεταξύ τους σχέσεων. Το περιβάλλον αυτό γίνεται πολύ πιο χρήσιμο όταν προωθεί τη μαθητική αυτενέργεια και μεταβάλλει το μαθητή από παθητικό χρήστη σε δημιουργό.

Η εφαρμογή του ψηφιακού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται καθώς και η γενικότερη φιλοσοφία του συγκεκριμένου σεναρίου, μπορούν να εφαρμοστούν, με μικρές τροποποιήσεις του φύλλου δραστηριοτήτων των μαθητών, στο τέλος της εξέτασης κάθε ιστορικής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη σειρά των γεγονότων που χαρακτηρίζουν μια ιστορική περίοδο, προσεγγίσουν βαθύτερα τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των διαφόρων ιστορικών γεγονότων της κατανοώντας καλύτερα την αλληλουχία τους και το γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από πρόσωπα των οποίων τα πάθη, τα διλήμματα, οι σκέψεις και οι αποφάσεις χαράζουν την πορεία ενός έθνους ή ακόμη και ολόκληρης της ανθρωπότητας στο πέρασμα των αιώνων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολεμικά γεγονότα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανασκόπηση της προς μελέτη ιστορικής περιόδου
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου
Κατανόηση - επέκταση
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Οπτική αναπαράσταση της ροής των γεγονότων πάνω στην ιστορική γραμμή από τους ίδιους τους μαθητές
Κατανοήση της αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων από τους μαθητές (πελοποννησιακός πόλεμος)
Κατανόηση των των αιτιακών σχέσεων μεταξύ των φάσεων του Πελοποννησιακού πολέμου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιστορική γραμμή, Πελοποννησιακός πόλεμος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το σενάριο απαιτεί σύνδεση των υπολογιστών της σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο, και προτείνεται η "φόρτωση" του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας των μαθητών από πριν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΟΥΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανασκόπηση γεγονότων Πελοποννησιακού πολέμου - Δημιουργία ιστορικής γραμμής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).