Από την Ήττα στην Ανόρθωση: Το Κίνημα στο Γουδί

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Από την Ήττα στην Ανόρθωση: Το Κίνημα στο Γουδί

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο προτείνει δράσεις διερεύνησης και  ερμηνείας των γεγονότων και των αιτιών που οδήγησαν στο Κίνημα στο Γουδί αλλά και των μετέπειτα μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, μέσα από την κριτική προσέγγιση μιας εικόνας επιχειρείται η δημιουργική και κριτική ανασύνθεση του ιστορικού γεγονότος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ένα βασικό θέμα που συνδέεται με τη νέα προσέγγιση στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας είναι η δημιουργία ενεργών μαθησιακών περιβαλλόντων και διδακτικών σχεδιασμών που οδηγούν τους μαθητές σε μια πιο διεξοδική διερεύνηση μιας ιστορικής περιόδου. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο προτείνει δράσεις για την ανάπτυξη γνώσεων περιεχομένου και εννοιών που περιλαμβάνουν διαδικασίες διερεύνησης και  ερμηνείας των γεγονότων και των αιτιών που οδήγησαν στο Κίνημα στο Γουδί αλλά και των μετέπειτα αλλαγών. Για την πολιτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, ο 20ος αιώνας αρχίζει ουσιαστικά το 1909, με το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου, το Κίνημα στο Γουδί. Είναι χρήσιμο οι μαθητές να εμβαθύνουν στα γεγονότα, στις αιτίες και στις απολήξεις αυτού του Κινήματος προκειμένου να κατανοήσουν τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν και σηματοδότησαν την ανόρθωση του Ελληνικού Κράτους.

Επιπλέον, το διδακτικό σενάριο επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τον «οπτικό αλφαβητισμό». Η ανάγκη διδασκαλίας του «οπτικού αλφαβητισμού» προέκυψε μέσα από τη σύγχρονη δυτική φιλοσοφία και επιστήμη όπου προβάλλεται ένα μοντέλο αναπαράστασης του κόσμου που είναι περισσότερο εικονογραφικός όσο ποτέ άλλοτε. Οι κοινωνιολόγοι και ιστορικοί τέχνης μιλούν για πολιτισμική στροφή των σύγχρονων κοινωνιών προς το «οπτικό». Οι εικόνες μεταφέρουν κοινωνικές αξίες, αντιλήψεις και ταυτόχρονα αποτελούν κοινωνικά πεδία παραγωγής νοήματος βοηθώντας ιδιαίτερα τα παιδιά να διαπραγματευτούν την πραγματικότητα, περισσότερο, ίσως, από τις εμπειρίες τους ή τη βίωση της ίδιας της πραγματικότητας. Όμως, πώς ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές του να ανακαλύψουν, να μάθουν και να χρησιμοποιούν τη «γραμματική» και το «συντακτικό» των εικόνων; Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να δώσει απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μέσω της παρουσίασης και διδακτικής εφαρμογής της τεχνικής στοχαστικής παρατήρησης του Perkins (1994).

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι Αιτίες, οι Άνθρωποι, τα Γεγονότα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Διαβάζοντας μια Εικόνα...
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Διερεύνηση και κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών στοιχείων που οδηγούν στο Κίνημα στο Γουδί.
Συσχετισμός των αιτημάτων του Κινήματος με τις ανάγκες της χώρας και τη λαϊκή αποδοχή.
Στοχαστική προσέγγιση εικόνας για τη βαθύτερη κατανόηση γεγονότων, αποτελεσμάτων και προσδοκιών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κίνημα στο Γουδί, Στρατιωτικός Σύνδεσμος, Ελευθέριος Βενιζέλος, Νικόλαος Ζορμπάς,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός Πίνακας ή Βιντεοπροβολέας, Εργαστήριο Υπολογιστών

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από την Ήττα στην Ανόρθωση: Το Κίνημα στο Γουδί» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).