Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων

Μουσική (Δημοτικό)

Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παιχνίδια ακρόασης για αναγνώριση κατηγορίας και αριθμού μουσικών οργάνων, για παιδιά 9 - 12 ετών.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν σενάριο προσπαθεί να επιλύσει το εκπαιδευτικό πρόβλημα που προκύπτει από την ανάγκη αναγνώρισης κάποιων μουσικών οργάνων που ο υποψήφιος μαθητής καλείται να σημειώσει στην προσπάθειά του να περάσει επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις από την ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού στην  Α΄Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Μουσικά όργανα / σύνολα – Φωνή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αναφορά στα έγχορδα μουσικά όργανα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
Έγχορδα μουσικά όργανα με δοξάρι
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
Νυκτά και κρουόμενα έγχορδα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
Πληκτροφόρα έγχορδα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ με σύνδεση ίντερνετ και με προβολικό μηχάνημα
Βιβλιογραφικές πηγές
1λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
Ν' αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα αναγνώρισης των ηχοχρωμάτων των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
Να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή του μαθητή στα Μουσικά Σχολεία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ηχείο, χορδή, δοξάρι, πένα, μπαγκέτα, δαχτυλήθρες, νύξη, τσίμπημα, τριβή, κρούση, πλήκτρα, ορχήστρα, ζυγιά, κομπανία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας με χρήση Η/Υ και ίντερνετ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).