Αναγνώριση και διάκριση μουσικών αποσπασμάτων

Μουσική (Άλλο)

Αναγνώριση και διάκριση μουσικών αποσπασμάτων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αναγνώριση και διάκριση μουσικών αποσπασμάτων

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έχουν ήδη κατακτήσει γνώσεις διάκρισης και αναγνώρισης διαστημάτων, συγχορδιών, μέτρων και μελωδιών. Στο σενάριο μαθήματος ο καθηγητής καλεί τους μαθητές να επιβεβαιώσουν τις ικανότητές τους, να επισημάνουν τις πιθανές αδυναμίες τους και να εργαστούν επάνω σε αυτές με σκοπό τη  βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Τα ακουστικά αντικείμενα είναι:

  • αναγνώριση διαστημάτων
  • αναγνώριση συγχορδιών
  • αναγνώριση μέτρων
  • αναγνώριση διαδοχής διαρκειών
  • διάκριση μελωδιών

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Μουσική ακουστική εκγύμναση (Ear training)

Η μουσική ακουστική εκγύμναση (ear training) αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της μουσικής εκπαίδευσης διεθνώς. Όλα τα κονσερβατουάρ και οι μουσικές σχολές παγκοσμίως, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ακουστική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως μάθημα στο Μουσικό Λύκειο που είναι εντεταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών. Στα Ωδεία, για τα θεωρητικά μαθήματα (αρμονίας κ.λπ.), καθώς και στις Σχολές Μουσικών Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση πτυχίου.

Ως εκ τούτου, η από νωρίς εξοικείωση του μαθητή με τον κόσμο του "καταλαβαίνω και κωδικοποιώ τι ακούω" είναι μεγάλο εφόδιο στην περίπτωση που ασχοληθεί σοβαρότερα με τη μουσική σπουδή.

Εκατοντάδες λογισμικά έχουν αναπτυχθεί διεθνώς για να βοηθήσουν το αντικείμενο αυτό, που από τη φύση του διατηρεί άριστες σχέσεις με την μουσική τεχνολογία. Σε αντίθεση με άλλα μαθησιακά αντικείμενα, όπου εκπαιδευτικά λογισμικά του  τύπου Eξάσκησης (Drill and Practice), Παρουσίασης (Tutorial software) ή Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), λειτουργούν αποτελεσματικά, στις ακουστικές ασκήσεις τύπου Ear Training ενδείκνυνται τα λογισμικά Προσομοίωσης (Simulation) με α) τυχαία επιλογή ακουσμάτων, β) τυχαία με περιορισμούς και γ) προγραμματισμένη ή προκαθορισμένη.

Οι φάσεις του διδακτικού σεναρίου που ακολουθούν, υιοθετούν  και αναπτύσσονται πάνω στην τελευταία αυτή επιλογή.  

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Άλλο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Βασικά στοιχεία της Μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ και ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, αίθουσα πληροφορικής, σπίτι
ΔΙΑΔΟΧΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΩΝ, ΜΕΤΡΑ και ΜΕΛΩΔΙΕΣ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, αίθουσα πληροφορικής, σπίτι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, αίθουσα πληροφορικής, σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι
ο μαθητής να βελτιώσει τις μουσικές ακουστικές ικανότητές του
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μουσική, ακουστικά, dictee, μελωδικά, μουσικά σχολεία, διαστήματα, συγχορδίες, διάκριση,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Αναγνώριση και διάκριση μουσικών αποσπασμάτων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).