Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

3 ώρες

Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας

60λεπτά

Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας που τους έχουμε δώσει.Η κάθε ομάδα θα προσεγγίσει το θέμα από τη σκοπιά της ειδικότητας της.Ιστορική,φιλολογική ,θεολογική και καλλιτεχνική προσσέγγιση.


Ομάδα ιστορικών

Φύλλο εργασίας

Μπορεί ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τη διάθεση των μαθητών οι εργασίες να μεταβληθούν.

Φιλολογική ομάδα

Φύλλο εργασίας φιλολόγων

Κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία της εργασίας και η βοήθεια του φιλολόγου.

Θεολογική ομάδα

Φύλλο εργασίας θεολόγων

Στην κρίση του εκπαιδευτικού η τελική διαμόρφωση του φύλλου εργασίας για την επιτυχία της εφαρμογής του σεναρίου.

Ομάδα καλλιτεχνών

Φύλλο εργασίας καλλιτεχνικής ομάδας

Η ενημέρωση των ψηφιακών εφαρμογών πριν το ξεκίνημα των εργασιών κρίνεται απαραίτητη.

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2565