ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

›Η σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό, η αναζήτηση του ΄΄θείου΄΄ και η ανάγκη για επικοινωνία και δημιουργία είναι βαθιά ριζωμένα στην ανθρώπινη ύπαρξη.

›Στην πορεία της ιστορίας οι εικόνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πολιτισμού (από τα πήλινα αγγεία της αρχαιότητας μέχρι την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας).Συνδέονται με την  κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική  και οικονομική ζωή του ανθρώπου.

›Οι ενέργειες του Θεού στην ιστορία και στον κόσμο αποκαλύπτονται με εικόνες και σύμβολα.Αυτά αποτελούν τον κώδικα επικοινωνίας θείας και ανθρώπινης ύπαρξης.Ο άνθρωπος αναζητά τρόπους να κατανοήσει αυτόν τον κώδικα φτιάχνοντας είδωλα και εικόνες.

Γίνεται όμως εικόνα ο Θεός;


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

H κατανόηση του ρόλου της εικόνας και των θρησκευτικών συμβόλων και η σημασία αυτών στη διαμόρφωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Η αξιολόγηση των εικόνων ως λατρευτικών και πολιτισμικών μνημείων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) > Εκκλησιαστική Ιστορία > Αιρέσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Πρώτη ώρα: αφόρμηση και σύνταξη ερωτηματολογίου.
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και δημιουργία ομάδων
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
αξιολόγηση των εργασιών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Η γνώση μιας σημαντικής περιόδου της ιστορίας άμεσα συνδεδεμένης με τη θρησκεία και την παράδοση.
Να μπορούν να συγκρίνουν αντιλήψεις της τοτινής εποχής για τις εικόνες με ανάλογες της σημερινής.
Να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι εικόνες για τη λατρεία ,τη τέχνη και τη ζωή μας.
Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να μοιράζονται τους προβληματισμούς μέσα στην τάξη.
Να μπορούν να συνεργάζονται στα πλαίσια μιας εργασίας και να αναλαμβάνουν ευθύνες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εικόνα, σύμβολα, Εικονομαχία, οικουμενική Σύνοδος, λατρεία, Θεός.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εργαστήριο

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.