Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

3 ώρες

παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους

20λεπτά

Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες που έχουν κάνει στην ψηφιακή τους μορφή.Την παρουσίαση θα κάνει ο εκπρόσωπος που έχει ορίσει η κάθε ομάδα.


Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2566