Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Getting to know our Internet habits: the mischievous side of social media

3 ώρες

Reading task: An alarming school news report

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
comprehension_qs_bbc_report.docx grammar_activity_1-bbc_report.docx

At this stage, students are asked to read an online BBC News Report and then individually answer some comprehension questions (worksheet 1) and some grammar questions (worksheet 2).

As a follow-up activity, they can act out dialogues from the text, working in groups, where each student plays a different role (teacher, student, expert, parent). Suggest some titles for the dialogues, such as: ''A tired student and an irritated teacher", or " A parent discussing the problem of a pupil's addiction to social media with an expert and a teacher" and so on.


Social media use cuts pupils' sleep


social media signs


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Φωτεινή Χαλαστάνη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Getting to know our Internet habits: the mischievous side of social media» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2601