Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)

Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη

3 ώρες

Αποτίμηση εργασίας, αξιολόγηση, παρουσίαση διάχυση

45λεπτά

Οι μαθητές αποτιμούν την εμπειρία τους κατά την εμπλοκή τους στις δράσεις της ομάδας, ετοιμάζουν παρουσίαση των δράσεων  και των έργων τους, δημιουργούν ιστολόγιο και αναρτούν όλο το φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις τους, όλες τις δημιουργίες τους (ψηφιακές και μη) και οργανώνουν την παρουσίαση της εργασίας τους στην ολομέλεια του σχολείου

Επιπλέον, προγραμματίζουν τον τρόπο διάχυσης της εργασίας τους και σε μαθητικά φεστιβάλ, συνέδρια ή διαγωνισμούς

Τέλος, αξιολογούν την πορεία εξέλιξης του πολιτιστικού προγράμματος, το βαθμό επίτευξης των στόχων, εντοπίζουν σημεία τα οποία επιδέχονται βελτίωση ή τροποποίηση και προγραμματίζουν επόμενες δράσεις στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος 

Ακόμη, μπορούν να συζητήσουν σχετικά με την επέκταση της δράσης αυτής που είχε άξονα τα Μαθηματικά και τη Ζωγραφική. Ενδεικτικά αναφέρουμε σε επόμενο στάδιο τη διερεύνηση της σχέσης Μαθηματικών και Μουσικής


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2680