Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Το Υλικό του Υπολογιστή

2 ώρες

Η μνήμη του Η/Υ και τα αποθηκευτικά μέσα

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias2.docx

Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα της καθημερινής ζωής,  οι μαθητές ανακαλύπτουν την ανάγκη για μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων/πληροφοριών. Με την μέθοδο του "καταιγισμού ιδεών" οι μαθητές αναφέρουν τα μέσα που γνωρίζουν για την αποθήκευση δεδομένων όπως:  φωτογραφίες -μουσική - ταινίες  - video. Προβάλλεται μια παρουσίαση με τα αποθηκευτικά μέσα ενός υπολογιστή αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά και τη χωρητικότητα τους. Οι μαθητές προσπαθούν να συνδέσουν τα παραδείγματα της καθημερινότητας τους με τα αποθηκευτικά μέσα.

Οι μαθητές λύνοντας  τις  διαδραστικές ερωτήσεις  που έχουν δημιουργηθεί, κατανοούν  και μαθαίνουν χρήσιμες   πληροφορίες για τα αποθηκευτικά μέσα.


H ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


Ερώτηση1


Ερώτηση2


Ερώτηση 3


Τα συνηθισμένα αποθηκευτικά μέσα


Ερώτηση 4


Ερώτηση 5


Ερώτηση 6


Ερώτηση 7


ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Υλικό του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2704