Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Το Υλικό του Υπολογιστή

2 ώρες

Γνωρίζοντας τα είδη υπολογιστικού Συστήματος

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias3.docx

Ακολουθεί αναφορά στα είδη των υπολογιστών ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητες τους. Παρουσιάζονται φωτογραφίες από κάθε είδος υπολογιστή.Η συζήτηση μπορεί να επικεντρωθεί στο ότι οι υπολογιστές μπορεί να διαφέρουν σε μορφή, μέγεθος ή και δυνατότητες. Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών με διαφορετική μορφή από τους υπολογιστές του εργαστηρίου ή του προσωπικού τους υπλογιστή. Ωστόσο ανάλογα τη χρήση που θέλει να κάνει  ο καθένας  διαλέγει τον  ανάλογο τύπο υπολογιστή. Με τη βοήθεια της διαδραστικής εικόνας ο μαθητής βλέπει τα διάφορα είδη υπολογιστών καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους και μαθαίνει να τα αναγνωρίζει.


ΕΙΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Ερώτηση1


Ερώτηση2


Ερώτηση 3


Ερώτηση 4


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Υλικό του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2705