Το Υλικό του Υπολογιστή

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Το Υλικό του Υπολογιστή

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το Υλικό του Υπολογιστή


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Επιδεικνύοντας ένα πλήρες υπολογιστικό σύστημα του εργαστηρίου καλούνται οι μαθητές να αναγνωρίζουν το Υλικό του υπολογιστή. Γίνεται ο διαχωρισμός Υλικού - Λογισμικού. Κατανοούν τις έννοιες  μονάδες εισόδου,  μονάδες εξόδου. Μαθαίνουν για τη   χρησιμότητα των περιφερειακών για την διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών. Γνωρίζουν τη λειτουργία της κεντρική μονάδας επεξεργασίας και τη χρησιμότητα αυτής. Επίσης θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:  Γιατί υπάρχει η ανάγκη της μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων; Που μπορώ να αποθηκεύσω μόνιμα τα δεδομένα μου; Ποια είδη Υπολογιστών υπάρχουν; Πώς εξειδικευμένες συσκευές εισόδου-εξόδου μπορούν να βοηθήσουν τα Α.με.Α;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Υλικό > Περιφερειακές συσκευές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωρίζοντας τις συσκευές εισόδου-εξόδου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Η μνήμη του Η/Υ και τα αποθηκευτικά μέσα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Γνωρίζοντας τα είδη υπολογιστικού Συστήματος
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής-
Διδακτικοί Στόχοι
Να εξηγούν την έννοια Υλικό υπολογιστή , να αναγνωρίζουν την ΚΜΕ και τη χρησιμότητα της.
να χαρακτηρίζουν μια συσκευή ως μονάδα εισόδου ή εξόδου.
Να περιγράφουν τιςκυριότερες συσκευές εισόδου - εξόδου.
Να ονομάζουν τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα ενός υπολογιστή
Να ονομάζουν τα κυριότερα είδη υπολογιστικών συστημάτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Υλικό (hardware), προσωπικός υπολογιστής ( pc), συσκευή εισόδου, συσκευή εξόδου, οθόνη, οθόνη αφής, εκτυπωτής, Σαρωτής, πληκτρολόγιο, αποθηκευτικά μέσα, ΚΜΕ, Είδη υπολογιστών,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Υλικό του Υπολογιστή» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.