Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)

Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες

2 ώρες

Μαθαίνω να τακτοποιώ το δωμάτιό μου.

30λεπτά

Στην κύρια φάση του σεναρίου προβάλλουμε το ψηφιοποιημένο βίντεο cartoon animation που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σεναρίου, με βάση την εμπειρία από την ενασχόλησή μου με παιδιά με αυτισμό.Επιλέχθηκε το cartoon animation, καθώς δημιουργεί μια παιγνιώδη διάθεση. Οι ήρωες σχεδιάστηκαν με στόχο την ταύτισή τους τόσο με τα παιδιά όσο και με τους ενήλικες. Η αμήχανη στάση του σώματος του Άγγελου εκφράζει την δυσκολία του στην κοινωνική επαφή και η φιγούρα της μητέρας επιλέχθηκε να είναι προσιτή για να παραπέμπει στο οικείο πρότυπο.  Οι διάλογοι έγιναν με βάση τις αρχές και τη στοχοθεσία των κοινωνικών ιστοριών της Carol Gray. Γίνονται εύκολα αντιληπτοί και κατανοητοί.  Η προβολή της ταινίας γίνεται 3 φορές.

Την 1η φορά αφήνουμε το παιδί να τη δει ολόκληρη, χωρίς διακοπές.

Τη 2η φορά σε κάθε διάλογο παγώνουμε το βίντεο και σχολιάζουμε τους διαλόγους.

Την 3η φορά προσωποποιούμε τον ήρωα και τη μητέρα του, με το παιδί και τη μητέρα του αντίστοιχα.Παράλληλα δημιουργούμε την ανάγκη έκφρασης των συναισθημάτων για τη συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση.

Στη φάση αυτή θα αξιοποιήσουμε 2 διαδραστικά κουμπιά που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις για να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες.  Επιλέχθηκε η παύση της αναπαραγωγής για να δημιουργηθούν τα ερωτήματα στο παιδί, την απάντηση των οποίων θα ανακαλύψει το ίδιο, με την καθοδήγησή μας, με το πάτημα του κουμπιού. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε την ενεργητική του συμμετοχή, τη διαδραστικότητα με το μέσο, την ενεργητική- ανακαλυπτική μάθηση. Οι πληροφορίες δίνονται σε πολύ απλή μορφή, συμβατή με τις αντιληπτικές του ικανότητες. Ο βασικός μας στόχος είναι η αβίαστη συμμετοχή του και η συγκέντρωση στη δράση και όχι ο απροσανατολισμός με πολλές πληροφορίες και πολλά οπτικοακουστικά μέσα.

 


Πότε τακτοποιώ το δωμάτιό μου.

Ψηφιοποιημένη κοινωνική ιστορία

Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σεναρίου.

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Αίσωπος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2720