Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Δημοτικό)

Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι κοινωνικές ιστορίες λειτουργούν ως εκπαιδευτική-θεραπευτική μέθοδος για τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό.Aποτελούν μια απλή εκπαιδευτική παρέμβαση που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.Εστιάζουν στην κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων και στην "πρέπουσα" κοινωνική συμπεριφορά με στόχο την επιτυχή επικοινωνιακή συμπεριφορά στο σπίτι και στο σχολείο.

Βασικός στόχος μιας κοινωνικής ιστορίας είναι να αποδειχθούν οι εξακριβωμένες κοινωνικές πληροφορίες κατά τρόπο σαφή και καθησυχάζοντας που γίνεται κατανοητό εύκολα από το άτομο με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.Η βελτιωμένη κατανόηση των γεγονότων και των προσδοκιών μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή στη συμπεριφορά, αν και προτείνεται ότι ο στόχος μια κοινωνικής ιστορίας δεν πρέπει να είναι να αλλαχθεί η μεμομωμένη συμπεριφορά.( Carolin Smith,2003)

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές ιστορίες μπορεί να μειώσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς,την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης,και να διδάξουν νέες δεξιότητες.Σε ορισμένες περιπτώσεις οι νέες συμπεριφορές ήταν η συντήρηση και η γενίκευση σε άλλες καταστάσεις ακόμη και μετά το πέρας της ιστορίας (Ozdemir S.2008)

Οι κοινωνικές ιστορίες είναι πιο χρήσιμες σε παιδιά που έχουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες.

Χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα είναι μια αποτελεσματική και ευέλικτη μέθοδος για να δημιουργήσεις και να διδάξεις τις κοινωνικές ιστορίες, σα δάσκαλος, γονιός,λογοθεραπευτής, ψυχολόγος.Η χρήση του υπολογιστή σαν παρέμβαση έχει συνδεθεί με την αύξηση του κινήτρου, την αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης,τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της δραστηριότητας και την ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Chen & Mc Grath, 2003).

Για την ψηφιοποίηση των τριών ιστοριών που παρατίθενται στο παρόν σχέδιο comics-animations τηρήθηκαν με προσοχή οι αρχές των κανόνων γραφής της Carol Gray.

Οι προτάσεις είναι απλές σε έκταση και ύφος.Οι πληροφορίες που δίδονται είναι συγκεκριμένες και πάντα σε θετικό ύφος. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται είναι λιγοστά και ανήκουν στο κοντινό περιβάλλον του παιδιού.Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την ευκολία προσέγγισης του κόμικ, καθώς παραπέμπει σε παιχνίδι,δημιουργείται ένα θετικό περιβάλλον ταύτισης του παιδιού με τον ήρωα της ιστορίας καθιστώντας την περισσότερο αποτελεσματική.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει κυρίως τα παιδιά με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, τον εκπαιδευτικό που εργάζεται μαζί τους σε ειδικά σχολεία αλλά και κάθε εκπαιδευτικό τμημάτων ένταξης και γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους γονείς των παιδιών με αυτισμό, στην προσπάθειά τους για ομαλή κοινωνική ένταξη.

Τα παιδιά με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές δεν μπορούν να κατανοήσουν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και αισθάνονται. Συνέπεια αυτού, είναι η δύσκολη αντιμετώπιση κοινωνικών σχέσεων, επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση, που καλείται να διαχειριστεί και υπερβεί την δυσκολία επικοινωνίας, με σκοπό την ανταπόκριση στο κοινωνικό τους περιβάλλον με κατάλληλες προσαρμογές, διδακτικές διαφοροποιήσεις και εναλλακτικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις.

Επιλέξαμε τις "κοινωνικές ιστορίες" της Carol Gray, καθώς έχει αποδειχθεί πως βοηθούν πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και την ψηφιοποίησή τους σε cartoon animation, γιατί δίνονται πληροφορίες στα συμβάντα μέσα από τα μάτια του παιδιού και αποτελούν θαυμάσιο δίαυλο προσέγγισης. Τα σχέδια εργασίας είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή σε κάθε περίπτωση και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ανάλογα με το θέμα.

 

 

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
"Πότε τακτοποιώ το δωμάτιό μου" Εισαγωγή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο,σπίτι,ΚΔΑΠ.
Μαθαίνω να τακτοποιώ το δωμάτιό μου.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο,σπίτι,ΚΔΑΠ.
Βιωματική δράση,αξιολόγηση.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολείο,σπίτι,ΚΔΑΠ.
Επέκταση στις δράσεις.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολείο,σπίτι,ΚΔΑΠ.
Διδακτικοί Στόχοι
Διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια.
Επιδίωξη της προβλεψιμότητας των κοινωνικών καταστάσεων.
Ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και αποδοχής.
Βελτίωση, δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αυτισμός, ήπιες κοινωνικές διαταραχές, κοινωνικές ιστορίες, επικοινωνιακές δεξιότητες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Αίσωπος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.