Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

e- filia ή η φιλία;

3 ώρες

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
morfes_filias-1.docx

   Οι μαθητές μπαίνουν στο Εργαστήριο Πληροφορικής και κάθονται  σε σχήμα Π, ώστε να βρίσκονται σε οπτική επαφή και με τους συμμαθητές τους και να συνομιλούν με αυτούς. Ο καθηγητής επιδεικνύει στον διαδραστικό πίνακα το εργαλείο answergarden και γράφει το ερώτημα <<Τι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη φιλία; >>. Οι μαθητές συζητούν στην ολομέλεια και καλούνται με τη σειρά να καταγράψουν τη δική τους απάντηση (1 έως τρεις ιδέες). Αφού γράψουν όλοι, συμπληρώνουν όποιοι επιθυμούν  και άλλες απαντήσεις. Τέλος, σώζουν τις απαντήσεις ως αρχείο εικόνας στο dropbox του καθηγητή στον φάκελο ΦΙΛΙΑ με τον τίτλο ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ. (25΄ λεπτά)

   Στη συνέχεια, αφού αντλεί ο καθηγητής από το dropbox έγγραφο που έχει ήδη ο ίδιος τοποθετήσει στο φάκελο ΦΙΛΙΑ με τον τίτλο ΜΟΡΦΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, κάνει  επίδειξη  εικόνων και σχετικών ερωτημάτων. Οι μαθητές συζητούν όποια από τα παραπάνω ερωτήματα τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια θέτουν και απαντούν και δικά τους ερωτήματα. (20 λεπτά) Εναλλακτικά, θα μπορούσε να διαμορφωθεί από τους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο στο google forms με τα ερωτήματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν στην ολομέλεια. Το τελικό προϊόν θα αναρτηθεί στο dropdox στον φάκελο ΦΙΛΙΑ με το όνομα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.(εκτός διδακτικού χρόνου).


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΑΒΒΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «e- filia ή η φιλία;» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2723