Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

e- filia ή η φιλία;

3 ώρες

ΣΥΝΘΕΤΩ

45λεπτά

   Στην τρίτη και τελευταία φάση του σεναρίου ο καθηγητής προκηρύσσει στο blog της τάξης διαγωνισμό για την κατασκευή της καλύτερης ψηφιακής αφίσας στο thinklink. Κάθε ομάδα καλείται σε 45 λεπτά στο εργαστήριο της πληροφορικής να αντλήσει από το dropbox τις εργασίες της α΄ και β΄ φάσης, να τις ανεβάσει στο google docs ώστε να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση και να τις εντάξει σε μία διαδραστική αφίσα thinklink μαζί με τραγούδια, εικόνες, βιντεάκια ή ό,τι άλλο θέλει και μπορεί να αντλήσει από το διαδίκτυο.Oι ομάδες θα μπορούσαν επίσης να γράψουν ποιήματα, να φτιάξουν βιντεάκια στο moviemaker ... και να τα προσθέσουν στην αφίσα. Οι αφίσες μπορούν να ολοκληρωθούν εκτός διδακτικού χρόνου και σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο καθηγητής. Οι αφίσες θα αναρτηθούν στο blog της τάξης και προαιρετικά μπορεί να  ακολουθήσει ψηφιακή ψηφοφορία στο surveymonkey.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΑΒΒΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «e- filia ή η φιλία;» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2725