Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Sherlock and the mysteries

3 ώρες

Who is Sherlock Holmes?

20λεπτά

Οι μαθητές κάνουν μια πρώτη γνωριμία με το συγγραφέα Arthur Conan Doyle και το έργο του. Στην αρχή απαντούν εισαγωγικές ερωτήσεις (warm-up questions) και παρακολουθούν σύντομο βίντεο που εξηγεί τη σχέση του Arthur Conan Doyle με τον Sherlock Holmes. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα κενά στο κείμενο με τις πληροφορίες που αποκόμισαν από το βίντεο. Τέλος, παίζουν ένα διαδραστικό παιχνίδι με κάρτες για να δουν πόσα θυμούνται από την παρουσίαση. Για τους πιο γρήγορους μαθητές υπάρχει προαιρετική δραστηριότητα με αναλυτική βιογραφία του συγγραφέα.


Arthur Conan Doyle


Let's play!


Optional reading

Arthur Conan Doyle's biography

Introductory questions

Choose the correct answer

How is Sherlock Holmes related to Arthur Conan Doyle?

Watch the following video to find out!

While-watching activity


Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Sherlock and the mysteries» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2807