Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Ρίψη ¨ο βασιλιάς¨ των κινητικών δεξιοτήτων

3 ώρες

Παρέμβαση 2η: Δεξιότητα ρίψης

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
eikones_ekpaideytikis_paremvasis2.pdf ayto-axiologisi_ripsi.pdf

Τίτλος

Παρέμβαση 2η: Δεξιότητα ρίψης

Σκοπός: Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού

Στόχος: Εκτέλεση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Βασική επιδίωξη: Εκτέλεση ρίψης με κίνηση χεριού από πάνω στο στοιχειώδες στάδιο της δεξιότητας. Κατανόηση των ¨σημείων – κλειδιών¨ για τη σωστή εκτέλεση της δεξιότητας.

Επιμέρους επιδιώξεις: Γνωριμία με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων το Ολυμπιακό Πνεύμα και τα Ολυμπιακά Αγωνίσματα

Περιγραφή

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Συγκέντρωση των μαθητών σε ζευγάρια. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε ρίψη με κίνηση χεριού από πάνω. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα.

 

Γίνεται αναφορά στα Αρχαία Αγωνίσματα και ιδιαίτερα στις ρίψεις ακόντιο σφαίρα δίσκος (αναφορά στο γνωστό άγαλμα).

* «Can-Can» από την όπερα Orpheus in the Underworld του J. Offenbach.

Οργάνωση-Παραλαγές

Απλώνουμε ένα δίχτυ του βόλεϊ ή ένα σχοινί λίγο πάνω από το ύψος των παιδιών εικόνα 4. Χρησιμοποιούμε σφουγγαρένιες μπάλες. Τα παιδιά σε ζευγάρια βρίσκονται αντικριστά απέναντι από το δίχτυ. Ρίψτε με δύο χέρια / με ένα χέρι, δεξί – αριστερό.

Σημεία έμφασης

Ρίχνετε τη μπάλα ψηλά και μακριά. Βήμα με το αντίθετο πόδι. Η μπάλα ξεκινάει ψηλά πάνω από το κεφάλι. Πάρτε φόρα και ρίξτε ψηλά και μακριά[1]. Εισαγωγή σε λέξεις κλειδιά για την υποδοχή της μπάλας.

Εικόνα 4.Ρίψεις ψηλά και μακριά πάνω από το δίχτυ

 

Επανάληψη και γνωστική τοποθέτηση των κύριων σημείων του προηγούμενου μαθήματος. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων σε σειρές απέναντι από τοίχο.

* «The Spring» από The Four Seasons (1 μέρος) Α. Vivaldi.

Οργάνωση-Παραλαγές

Οριοθέτηση απόστασης μαθητών από τον τοίχο (5 μ.) με γραμμή. Βάζουμε ένα σχοινί πάνω και κατά μήκος του τοίχου στα 2μ. ύψος περίπου εικόνα 5. Ρίξτε τη μπάλα όσο πιο ψηλά μπορείτε.

Σημεία έμφασης

Γυρίστε πλάγια στο στόχο. / Το αντίθετο χέρι δείχνει το στόχο. / Δεν ξεχνώ το αντίθετο πόδι. / Στρίβω αριστερά προς το αριστερό πόδι. / Δοκιμάστε να ρίξετε χωρίς να περιστρέψετε τα ισχία σας. Τι παρατηρείτε;

Εικόνα 5. Ρίψεις πάνω από το σχοινί

 

 

Κύριο Μέρος

Επίδειξη ρίψης με κίνηση του χεριού από πάνω στο ώριμο στάδιο

Συνεχείς ρίψεις. «All Turka» από τη σονάτα Ν11 για πιάνο του W. Α. Mozart.

Οργάνωση-Παραλαγές

Οριοθέτηση απόστασης μαθητών από τον τοίχο (5 μ.) με γραμμή. Εκτέλεση ρίψεων με σακουλάκια.

Σημεία έμφασης

Σηκώστε το χέρι ρίψης και κρατάτε τη μπάλα κοντά στο αυτί σας. / Έχετε οδηγό το αντίθετο πόδι. / Το ελεύθερο χέρι δείχνει το στόχο. / Φέρτε το πίσω πόδι εμπρός και ακολουθήστε με το χέρι ρίψης την κίνηση της μπάλας εμπρός. / Το χέρι μένει να δείχνει το στόχο στο τέλος της κίνησης.

-Σε ομάδες των 4-5 ατόμων απέναντι στον τοίχο όπου έχουμε σχεδιάσει (τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους κτλ). Οι μαθητές προσπαθούν να εκτελέσουν σωστά (ποιοτικά) τη δεξιότητα της ρίψης πετυχαίνοντας τους στόχους[2]. (Graham et al., 1993, p. 373) * «Manhattan Beach». J P. Sousa

Οργάνωση-Παραλαγές

Οριοθέτηση απόστασης μαθητών από τον τοίχο (5 μ.) με γραμμή. Εκτέλεση ρίψεων με σακουλάκια.

Σημεία έμφασης

Κάθε φορά που πετάμε την μπάλα με το σακουλάκι και τα καταφέρνουμε, κάνουμε ένα- δύο βήματα πίσω και ρίχνουμε ξανά.

-Σε ομάδες των 4-5 ατόμων απέναντι στον τοίχο όπου έχουμε 4-5 στόχους –στεφάνια.

*«Radetzy Marsch» – Johann Straus.

Οργάνωση-Παραλαγές

Οριοθέτηση απόστασης μαθητών από τον τοίχο (3μ.) με γραμμή. Εκτέλεση ρίψεων με σφουγγαρένιες μπάλες.

Σημεία έμφασης

Εκτέλεση ρίψης στο ώριμο στάδιο με τη μπάλα να μπαίνει στο στεφάνι.

Σύνοψη Παιχνίδι: «Καυτή πατάτα»

Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλους έξι με δέκα ατόμων και μέτωπο στο κέντρο του κύκλου. Έχουν μια πλαστική μπάλα που πασάρεται από χέρια σε χέρια Όταν ακουστεί ο «στοπ», ή σταματήσει η μουσική το παιδί που έχει την μπάλα βγαίνει από το παιχνίδι. (Gallahue, 2002, σ. 293).

* The Flight of the bumblebee (ιντερλούδιο από την όπερα: Ο θρύλος του Τσάρου Σαλτάν) του Rimsky Korsakov.

Το παιχνίδι σταματά όταν μείνουν δύο παίχτες, n μπορεί να μπει ένα σύστημα βαθμών για να μην απομακρύνονται τα παιδιά από το παιχνίδι,ή παίχτης που μένει δύο φορές μακριά από το παιχνίδι μπορεί να μπει ξανά αν εκτελέσει μια ακροβασία στο κέντρο του κύκλου.

Σημεία έμφασης

Το βλέμμα στην μπάλα. / Τα χέρια στραμμένα στην μπάλα.

Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητας

Οι μαθησιακοί στόχοι θα αξιολογηθούν:

α) με συζήτηση στο τέλος του μαθήματος

Δουλέψατε σωστά το πάνω μέρος του σώματος; Στρίβατε σωστά τον κορμό σας; Καταφέρατε να πετάξετε μακριά;

β) με παροχή εντύπου αυτό-αξιολόγησης[1]

 

[1] Παράρτημα: Αυτό-αξιολόγηση Ρίψη

Ψυχοκινητικός τομέας: στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα μπορούν να εκτελέσουν τη δεξιότητα ρίψης με ένα χέρι από πάνω, στο στοιχειώδες ή ώριμο στάδιο και θα γνωρίζουν τις λέξεις κλειδιά για τη σωστή εκτέλεση της ρίψης στο ώριμο στάδιο της δεξιότητας.

- Γνωστικός τομέας: τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες σχετικά με την διεξαγωγή και τη μορφή των ολυμπιακών Αγώνων,

 - Συναισθηματικός τομέας στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά:

 αναγνωρίζουν τις αξίες και τα ιδανικά αναπτύσσοντας τη συνεργασία σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των άλλων.

 

 

Αλληλεπίδραση & ρόλοι

 

Οι μαθητές θα συνεργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητα στα πλαίσια της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης με ολόκληρη την τάξη, σε μικρότερες ομάδες σε ζευγάρια αλλά και ατομικά, μέσα από μια διερευνητική μάθηση και σε σχέση με την επίλυση προβλήματος σε ότι αφορά την προσπάθεια εκτέλεσης του γνωστικού αντικειμένου(ρίψη).

Ο εκπαιδευτικός εξασφαλίζοντας την ασφάλεια υποστηρίζει ένα θετικό περιβάλλον μάθησης διαχειρίζοντας το χρόνο το χώρο ,τα άτομα ,τις συμπεριφορές την προγραμματισμένη προς διδασκαλία

Συμβουλή για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής: Τα παιδιά που βρίσκονται στο στοιχειώδες επίπεδο τα εκθέτουμε σε διάφορα πλαίσια δράσης ώστε να χρησιμοποιούν ρίψη σε διάφορες μεν, αλλά σχετικά στατικές καταστάσεις δε. «Επίσης η υποδοχή ενός αντικειμένου από ένα σύντροφο είναι πιο εύκολη άσκηση για τα πρώτα στάδια από τη ρίψη. Προσπαθήστε να βάζετε στην ίδια ομάδα παιδιά που κάνουν καλή ρίψη και παιδιά που κάνουν άσχημη υποδοχή» (Buschner, 1994, σ. 46).

 

 

Πόροι

 

Η εφαρμογή του παρόντος μαθήματος στηρίχτηκε σε σχέδιο μαθήματος όπου η εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου γίνετε βιωματικά στο πλαίσιο διερευνητικής δραστηριότητας με εξάσκηση πρακτική και τέλος αξιολόγηση.

Εξοπλισμός: Σφουγγαρένιες μπάλες, σακουλάκια, τετράγωνα χαλάκια(για τη θέση που θα στέκονται τα παιδιά σε σχέση μα τον τοίχο), σχήματα – στόχοι για τον τοίχο, δίχτυ βόλεϊ –σχοινί.

Διάρκεια

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα 40 λεπτά.

 

Ειδική Αξιολόγηση Δραστηριότητας 

Ερωτήσεις σχετικές με τη ρίψη:

 Ρίξατε το σακουλάκι μπάλα ψηλά και μακριά;

Όταν παίρνεται φόρα τι συμβαίνει;

Σε ποια αθλήματα συναντάμε αυτό το μοντέλο κίνησης;

Ερωτήσεις σχετικές με τους Ολυμπιακούς αγώνες :

Γιατί σέβομαι τους κανόνες ;

Τι σημαίνει τίμιο παιχνίδι και τι «ζαβολιά»;

Πως φέρομαι όταν «χάνω στον αγώνα» ; κά.

Με ποιο τρόπο τιμούσαν οι αρχαίοι του Ολυμπιονίκες;

Γιατί γινότανε Ειρήνη όταν διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες;

 

[1] Απλές λέξεις που προσδιορίζουν την Μηχανική –Φυσική της κινητικής τροχιάς της δεξιότητας.

[2] Έννοιες από τη Φυσική και τα μαθηματικά συνυπάρχουν σε όλη τη βιωματική διαδικασία με πολλές μορφές.


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Ρούπα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ρίψη ¨ο βασιλιάς¨ των κινητικών δεξιοτήτων» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2864