Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Ρίψη ¨ο βασιλιάς¨ των κινητικών δεξιοτήτων

3 ώρες

Αρχική / Τελική μέτρηση στη δεξιότητα της Ρίψης

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
parartima_tgmd_test_of_gross_motor_development_2000_ypotest_eleghoy_antikeimenon.pdf

Τίτλος

Αρχική / Τελική μέτρηση στη δεξιότητα της Ρίψης

 Περιγραφή

Οι δράσεις των μαθητών σε αυτήν την μαθησιακή δραστηριότητα αφορούν στη λήψη πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό σε ότι σχετίζεται με την διεξαγωγή της μέτρησης. (τύπος εργασίας) και πώς μπορούν αυτές να πραγματοποιηθούν βιωματικά καθώς τα παιδιά θα δοκιμάσουν και θα εκτελέσουν στη συνέχεια τη ζητούμενη δραστηριότητα.

 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του τεστ ο εκπαιδευτικός εξηγεί με απλά λόγια το σκοπό και τη διαδικασία της μέτρησης. Ακολουθεί επίδειξη της δεξιότητας δίνοντας έμφαση στα επιμέρους κριτήρια αναφέροντας κάποιες «λέξεις κλειδιά» .

Στη συνέχεια οι μικροί μαθητές-τριες, δοκιμάζουν τη δεξιότητα κατά ομάδες απέναντι από τον τοίχο.

Εκτελείτε η διαδικασία μέτρησης όπως αναφέρθηκε σε παραπάνω σημείο του παρόντος με καταγραφή της επίδοσης για κάθε μαθητή στο ειδικό έντυπο με τη μέθοδο της παρατήρησης.

Στο τέλος της ώρας υπάρχει παιχνίδι για την επιβράβευση και ευχαρίστηση των μικρών μαθητών –τριών.

Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητας

 

Στόχος της αρχικής και τελικής μέτρησης είναι η αξιολόγηση σε ότι αφορά στο στάδιο της δεξιότητας στο οποίο βρίσκεται το σύνολο των μαθητών-τριών.

Συγκεκριμένα η κάθε, προς εξέταση, δεξιότητα, σύμφωνα με το TGMD-2, περιλαμβάνει κάποια συμπεριφοριστικά στοιχεία που παρουσιάζονται ως κριτήρια επίδοσης[1] και ορίζουν συμπεριφορές που αντιπροσωπεύουν ένα ώριμο μοτίβο δεξιοτήτων οι οποίες αξιολογούνται χωριστά. Έτσι η αξιολόγηση της ρίψης γίνεται με τη βοήθεια τεσσάρων κριτηρίων επίδοσης ή εκτελεστικών κριτηρίων- τέσσερις φάσεις της κίνησης. Όπου ο δοκιμαζόμενος πραγματοποιούσε ένα τέτοιο κριτήριο απόδοσης σε μια από τις δυο προσπάθειες, ο εξεταστής κατέγραφε ένα (1), ενώ όπου ο δοκιμαζόμενος δεν επιτύγχανε σωστά έστω ένα συμπεριφοριστικό στοιχείο ο εξεταστής έβαζε μηδέν (0). Υπήρχαν δύο διαφορετικές στήλες που παρέχονταν για κάθε συνθήκη εκτίμησης[2].

Ειδικότερα για την αξιολόγηση της δεξιότητας της ρίψης τα κριτήρια εκτέλεσης είναι: (α) Το υψωμένο χέρι εισάγεται με την προς τα κάτω κίνηση του χεριού που θα ρίξει τη μπάλα, (β) το παιδί στρίβει το γοφό και τους ώμους σε ένα σημείο όπου η πλευρά που δεν συμμετέχει στη ρίψη να βλέπει τον τοίχο, (γ) το βάρος μεταφέρεται με το να κάνει ένα βήμα με το πόδι που είναι αντίθετο προς το χέρι που ρίχνει και (δ) αφού ελευθερωθεί η μπάλα το χέρι που ρίχνει μεταφέρεται διαγώνια προς τη μη προτιμώμενη πλευρά. Στην αξιολόγηση της δεξιότητας της ρίψης η άριστη βαθμολογία των μαθητών ήταν το τέσσερα (4).

Μετά το πέρας της τελικής μέτρησης το σύνολο της βαθμολογίας ως τελικό σκορ έφτανε το οκτώ (8). Η επίδοση στη δοκιμασία της δεξιότητας της ρίψης κυμαίνεται, επομένως, από 0-8.

 Το περιεχόμενο των δοκιμασιών μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως:

(α). Ρίψη μπάλας πάνω από τον ώμο: σε αυτή τη δοκιμασία ο εξεταζόμενος στεκόταν σε απόσταση 6,60 μ. από έναν τοίχο και του ζητούνταν να πετάξει με δύναμη τη μπάλα πάνω από τον ώμο του ώστε αυτή να φτάσει στον τοίχο.

 

Αλληλεπίδραση & ρόλοι

 

Στη μέτρηση συμμετέχουν όλα τα παιδιά που θέλουν και κατανοούν τον τρόπο της διαδικασίας. Αρχικά δοκιμάζουν ομαδικά και τέλος εκτελούν ατομικά.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί υποστηρίζει επιβραβεύει και διαχειρίζεται την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας σε ευχάριστο περιβάλλον.

 

Εργαλεία

Η εφαρμογή του παρόντος  μαθήματος στηρίχτηκε στη χρήση:

 

  • Υλικό (hardware), όπως υπολογιστής, tablet, ηχεία σκάνερ, εκτυπωτής.
  • Λογισμικό, όπως μηχανές αναζήτησης, πρόγραμμα word, excel έντυπο αξιολόγησης.

Πόροι

 

Τα παιδιά ακούν και συλλέγουν πληροφορίες τις οποίες βιώνουν στη συνέχεια εφαρμόζοντας και εκτελώντας τις κινητικές δραστηριότητες.

 

Διάρκεια

Χρόνος που απαιτείται είναι μια διδακτική ώρα 40΄- 45΄ λεπτά.

 

Ειδική Αξιολόγηση Δραστηριότητας 

Αξιολόγηση όλων των μαθητών ατομικά αλλά και αξιολόγηση όλου του τμήματος στατιστικά.

 

[1] Βλέπε:ΠΡΑΡΤΗΜΑ TGMD Test of Gross Motor Development 2000

[2] Βλέπε: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Ρούπα (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ρίψη ¨ο βασιλιάς¨ των κινητικών δεξιοτήτων» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2865