Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Το εσωτερικό της γης

2 ώρες

Μελέτη του εσωτερικού της γης.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias_esoteriko_gis.docx

Η πρώτη φάση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει 1 φύλλο εργασίας στο οποίο αναπτύσσονται 3 σύντομες δραστηριότητες. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων και εργάζονται μπροστά σε Η/Υ. Οι δραστηριότητες περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά:

Δραστηριότητα 1η

Οι μαθητές παρακολουθούν το τρέιλερ της ταινίας ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ του Eric Brevig (2008). Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.myfilm.gr/article2951.html . Συζητούν στην ομάδα και συμπληρώνουν τις ερωτήσεις που τους τίθενται βασιζόμενοι είτε στις γνώσεις που ήδη έχουν  είτε αναζητώντας στοιχεία από το διαδίκτυο. 

Δραστηριότητα 2η

Οι μαθητές μελετούν τη δομή του εσωτερικού της γης χρησιμοποιώντας το λογισμικό «ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄- Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που τους παρέχονται. Στη συνέχεια καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των προηγούμενων απαντήσεών τους που  έδωσαν στην προηγούμενη Δραστηριότητα.

Στο τέλος των δυο πρώτων δραστηριοτήτων συζητούνται τα θέματα στην ολομέλεια.

Δραστηριότητα 3η

Δίνεται μια πληροφορία από την καθημερινή ζωή και συσχετίζεται με το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η κατανόηση των εννοιών που έχουν διδαχτεί παραπάνω.

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην ομάδα αλλά και στην ολομέλεια.

Στο τέλος των δυο πρώτων δραστηριοτήτων συζητούνται τα θέματα στην ολομέλεια.

 

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το εσωτερικό της γης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2869