Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Ensemble on va plus loin !

3 ώρες

L'accueil

45λεπτά

Η μέρα της υποδοχής έφθασε. Ο Σωτήρης και η Αγάπη βρίσκονται στην αποβάθρα του λιμανιού του Πειραιά και περιμένουν να αναγνωρίσουν τους φίλους τους. Επιτέλους τους βρίσκουν.

Δραστηριότητα 1:Παρουσίαση και εμπέδωση του επικοινωνιακού στόχου καλωσορίζω  κάποιον.Ο κυρίαρχος τρόπος επεξεργασίας της δραστηριότητας παραμένει το ''παιχνίδι ρόλων'' Η δραστηριότητα προτείνεται για ατομική ή ομαδική εργασία.Προτείνονται επίσης εναλλακτικές απαντήσεις.

Δραστηριότητα 2:Ο Σωτήρης και η Αγάπη  βοηθούν τη Malala και την οικογένεια της να βρουν το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας (κατανοώ οδηγίες μέσα στην πόλη)..Παρουσιάζεται ο χάρτης του Μετρό όπου γίνεται η περιγραφή της διαδρομής από τον Πειραιά στην Ομόνοια.Τέλος, γίνεται η παρουσίαση γλωσσικών εκφράσεων για την κατανόηση οδηγιών στην πολη. 

Δραστηριότητα 3:Μετά τη λήξη της δραστηριότητας 2, μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση για την Αθήνα προκειμένου να εντοπίσετε τι  επιπλέον γνωρίζουν οι μαθητές για την Αθήνα (πχ για ποια αξιοθέατα είναι διάσημη).Στη συνέχεια οι μαθητές προτείνουν αξιοθέατα που θα έπρεπε να γνωρίσουν η Malala και ο Aziz και περνάνε σε παιγνιώδη αξιολόγηση επίτευξης του στόχου (παιχνίδι μνήμης). 

 


Bienvenue en Grèce!

Η Αγάπη και ο Σωτήρης καλωσορίζουν τη Malala και τον Aziz στο λιμάνι του Πειραιά.

La ville d'Athènes

Ο Σωτήρης και η Αγάπη εξηγούν στους φίλους τους πως θα πάνε στο Kέντρο Yποδοχής Μεταναστών που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομόνοιας.

Le métro d'Athènes

Παρατήρησε το χάρτη του μετρό της Αθήνας και δώσε τις κατάλληλες πληροφορίες στον Aziz για τη διαδρομή που θα κάνει μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Dans le centre d'Athènes

Ο Σωτήρης και η Αγάπη εξηγούν στους φίλους τους πως θα φθάσουν στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών. Βοήθησε τον Aziz να αντιστοιχίσει σωστά τις λέξεις.

Les curiosités d'Athènes

Ο Σωτήρης και η Αγάπη δείχνουν στους φίλους τους τα κυριότερα αξιοθέατα της Αθήνας.Βοήθησε τη Malala και τον Aziz να ελέγξουν τις γνώσεις τους παίζοντας το παιχνίδι μνήμης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ensemble on va plus loin !» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2923