Ensemble on va plus loin !

Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Ensemble on va plus loin !

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθεί προδιαγραφές μάθησης οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του ΓΠΣ γαλλικής γλώσσας για τη Β/θμια εκπαίδευση, ακολουθεί τις διδακτικές αρχές του ενιαίου ΠΣ-ΞΓ και εναρμονίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1 και Α2 όπως αυτό καθορίζεται από το CECRL.Επιπλέον στοχεύει στην αφύπνιση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας ενισχύοντας την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς τη μετανάστευση και τη διαφορετικότητα. Βοηθά το μαθητή να ανακαλύψει ένα διαφορετικό πολιτισμό, να κινητοποιηθεί για έναν κοινό σκοπό, να ευαισθητοποιηθεί ως προς την αλληλεγγύη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα καλλιεργώντας του τη συνείδηση του ενεργού πολίτη (πολιτειότητα) και των διαπολιτισμικών αξιών.Στοχεύει επίσης στην ταυτοποίηση των πολλαπλών του ρόλων ( αγόρι/ κορίτσι, έφηβος, Έλληνας, μαθητής Γυμνασίου, πολίτης κ.ά)

Αποσκοπεί στην παρουσίαση και εμπέδωση βασικών γνώσεων λεξιλογίου της γαλλικής γλώσσας (μέρες, μήνες, σχολικά είδη, ρούχα), στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων ( περιγραφή δρομολογίου,καλωσόρισμα, δίνω οδηγίες για να βρει κάποιος μια διεύθυνση), κοινωνικών δεξιοτήτων μαθαίνοντας το μαθητή να οργανώνει, να δίνει το χρόνο του για ένα κοινό σκοπό, και να περατώνει το έργο που αναλαμβάνει ( ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη) όπως και στη βιωματική προσέγγιση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης.

Η διαθεματικότητα του σεναρίου επεκτείνεται στα μαθήματα της Γεωγραφίας (ανακαλύπτω μια ήπειρο, μια χώρα, έναν πολιτισμό)  της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής ( μελετώ τα δικαιώματα του παιδιού, την εκπαίδευση στις χώρες της Αφρικής, βρίσκω στοιχεία για τη μετανάστευση στην Ελλάδα) των Μαθηματικών ( οργανώνω και διαχειρίζομαι έναν προυπολογισμό) με πολλές δυνατότητες επέκτασης και εμβάθυνσης ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του σεναρίου καλλιεργούν εξίσου τις ψηφιακές διαδραστικές δεξιότητες (ψηφιακός γραμματισμός) καθώς και τη διερευνητική και ενεργητική μάθηση. Ως κύρια στρατηγική επίτευξης των προηγούμενων στόχων, προτείνεται η ομαδική ή δυαδική εργασία των μαθητών (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και η ενεργός συμμετοχή τους σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αυτοδιαχείρησης της μάθησης τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο Σωτήρης και η Αγάπη ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους μακρινούς τους φίλους από το Μάλι ,τη Malala και τον  Aziz οι οποίοι μαζί με τους γονείς τους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους προ κειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Ευτυχώς που μιλάνε γαλλικά, έτσι θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους και να μάθουν πληροφορίες για την άφιξη τους στον Πειραιά.

Ο Σωτήρης και η Αγάπη δέχονται ένα email από τους φίλους τους όπου υπάρχουν οι πληροφορίες της άφιξής τους (ημέρα, ημερομηνία, τόπος) .

Ανταλλάσουν mail με τις περιγραφές τους και τα ρούχα που θα φοράνε τη μέρα της συνάντησης (λεξιλόγιο ρούχων).

Η Αγάπη ετοιμάζει έναν κατάλογο με σχολικά είδη που θα χρειαστούν οι φίλοι τους για τη νέα σχολική χρονιά (λεξιλόγιο σχολικών ειδών).

Ο Σωτήρης ετοιμάζει ένα σχεδιάγραμμα για να οδηγήσει τους φίλους του στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών αφού φθάσουν στην Ελλάδα (οδηγίες για να βρει κάποιος μια διεύθυνση) .

H Αγάπη και ο Σωτήρης υποδέχονται τους φίλους τους στο λιμάνι του Πειραιά και τους καλωσορίζουν  (καλωσορίζω κάποιον).

Η Αγάπη και ο Σωτήρης ετοιμάζουν την υποδοχή των φίλων τους στο σχολείο τους,μιλάνε για μια αφρικάνικη παροιμία, σκέφτονται το νόημα της λέξης αλληλεγγύη (synonymes) και μιλάνε για τη μέρα της αλληλεγγύης.Στη συνέχεια οργανώνουν ένα παζάρι με τους συμμαθητές τους (οργάνωση επιχειρηματικού πλάνου) με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης για την οικογένεια της Malala και του Aziz .

Βοηθήστε τα παιδιά σε όλη την προετοιμασία της υποδοχής των φίλων τους και στην  επικοινωνία τους μαζί τους.

Δείτε το διαδραστικό βίντεο D'ici et de là και συζητήστε για τη διαφορετικότητα συγκρίνοντας τις συνήθειες μιας αφρικάνικης οικογένειας με τις συνήθειες των μαθητών προσπαθώντας να αξιοποιήσετε ενδεχομένως διαφορετικές εθνικότητες ανάμεσα στους μαθητές, 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Γαλλική Γλώσσα > Γενικές Ικανότητες/Δεξιότητες > Κοινωνικο-πολιτισμικές γνώσεις >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Heureusement, on parle français!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα η/υ ή tablets
L'accueil
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα με η/υ ή tablets
Solidarité comme on dit amitié et amour!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα με η/υ ή tablets
Διδακτικοί Στόχοι
Μαθαίνω για τις χώρες της Γαλλοφωνίας, για τη χώρα του Μάλι.
Μαθαίνω να παρουσιάζομαι,να παρουσιάζω κάποιον, να καλωσορίζω.
Μαθαίνω το λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής( ρούχα, σχολικά είδη)
Περιγράφω μια διαδρομή, δίνω οδηγίες σε κάποιον για να βρει το δρόμο του,παρουσιάζω μια πόλη.
Ευαισθητοποιούμαι στο θέμα της αλληλεγγύης και της πολυπολιτισμικότητας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γαλλοφωνία, ταξίδι, φιλία, αλληλεγγύη, διαπολιτισμικότητα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
αίθουσα με η/υ ή tablets
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ensemble on va plus loin !» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.