Γνωρίζοντας τον Κόσμο

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη, περιγραφή και πρόσληψη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Μέσα από την δημιουργία ενός "εικονικού" ταξιδίου δίνεται μία πρώτης τάξεως διδακτική ευκαιρία να προσεγγιστούν ενεργητικά βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου που έχουν να κάνουν με ζητήματα κουλτούρας, διαφορετικότητας και γνώσεων. Η διδακτική μέθοδος εστιάζει στη διερευνητική, ενεργητική και συνθετική προσέγγιση της νέας γνώσης σε συνδυασμό με την ομαδοκεντρική διδασκαλία και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι ενέργειες των μαθητών εμπεριέχουν επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση και συσχέτιση δεδομένων, εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης, καθώς θα κληθούν στο τέλος να την παρουσιάσουν μέσα από την μικρού μήκους δική τους εκπομπή.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να περιγράψουν και να αναλύσουν τα πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαφόρων χωρών του πλανήτη. Επίσης οι μαθητές θα κληθούν να γνωρίσουν βασικά επαγγέλματα που συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ταινίας καθώς και έναν ερασιτεχνικό τρόπο παραγωγής. Η συνδρομή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής δημιουργικότητας και αυτόνομης μάθησης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Οι κάτοικοι της Γης >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
Προετοιμασία για το ταξίδι
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
Προετοιμασία εκπομπής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Δημιουργία μίνι ντοκυμαντέρ
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Τι καλά τα μάθαμε
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πλανήτης, χώρες, Πολιτισμός, αξιοθέατα, ντοκιμαντέρ, ταινία, θρησκεία, πολίτευμα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Κάμερα, Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθέριος Κωστένης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τον Κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.