Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

3 ώρες

Προετοιμασία για το ταξίδι

25λεπτά

Στο σημείο αυτό η κάθε ομάδα έχοντας δει ένα εκπαιδευτικό βίντεο θα κληθεί να διασταυρώσει και να βρει περισσότερες πληροφορίες(ως προς την οικονομία, γεωγραφική θέση- γεωγραφικά χαρακτηριστικά, θρησκεία, αξιοθέατα και πολίτευμα που επικρατεί ) στοιχεία και δεδομένα που έχει ήδη συλλέξει με την χρήση του ίντερνετ και εγκυκλοπαιδειών.


Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθέριος Κωστένης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τον Κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2935