Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

3 ώρες

Τι καλά τα μάθαμε

40λεπτά
 
Στην τελευταία φάση προτείνονται μία σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατάκτησης των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων.
 
  1. Μία πρώτη εκδοχή είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων (το ολιγόλεπτο βίντεο) στην ολομέλεια της τάξης και η άσκηση κριτικής από τις υπόλοιπες ομάδες με τον συντονισμό του διδάσκοντα. Έτσι καθίσταται δυνατή τόσο η αξιολόγηση όσο και η αυτοαξιολόγηση όλων όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.
  2. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα πρέπει να δείξει με τη χρήση του google maps σε ποιο μέρος του πλανήτη βρίσκεται το κράτος που θα παρουσιάσουν.
  3. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των ομάδων μια ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ Wiki ή κλειστή ομάδα στο Facebook) στην οποία οι ομάδες και ο εκπαιδευτικός θα είχαν τη δυνατότητα στον ενδιάμεσο χρόνο (μεταξύ 2ης και 3ης ώρας) να σχολιάσουν τη δουλειά των υπόλοιπων ομάδων.
  4. Στο σημείο αυτό προκειμένου να ελέγξουμε τη μαθητική διαδικασία παίζουμε ένα παιχνίδι γνώσεων μέσα από το οποίο δίνουμε την δυνατότητα στην κάθε ομάδα να κάνει 4 ερωτήσεις σχετικά με την χώρα που παρουσίασε. Η ομάδα που θα απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις θεωρείται η νικήτρια.

Επίσης δραστηριότητες επέκτασης στο σπίτι ή εναλλακτικές δραστηριότητες στη δεύτερη ώρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι κάτωθι:

  • Να δημιουργήσουν κολάζ φωτογραφιών με εικόνες από το κράτος που επέλεξαν να παρουσιάσουν
  • Να γράψουν μια έκθεση σχετική με το κράτος που θα ήθελαν να επισκεφθούν την περίοδο των διακοπών τους  και για ποιο λόγο.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθέριος Κωστένης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γνωρίζοντας τον Κόσμο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2938