Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων

3 ώρες

Προετοιμασία

20λεπτά

Σκοπός της 1ης Φάσης του σεναρίου είναι ο εντοπισμός του θέματος της συνθετικής εργασίας των μαθητών, με άλλα λόγια επιδιώκεται οι μαθητές να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν, να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν ορισμούς σχετικούς με τις οικονομικές έννοιες.

Δραστηριότητα 1η: αφόρμηση

Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για τη διαμόρφωση των ομάδων (για παράδειγμα έξι ομάδες των τεσσάρων μαθητών) από προηγούμενες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η πρώτη διδακτική ώρα ξεκινά με μία δραστηριότητα αφόρμησης. Στόχος της είναι η ενεργοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές παραπέμπονται σε ένα διαδικτυακό σταυρόλεξο το οποίο αποτελείται από ορισμούς σχετικούς με οικονομικές έννοιες του σχολικού βιβλίου και τους ζητείται να το λύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν ώστε να προκύψει νικήτρια ομάδα. Συγκεκριμένα παραπέμπονται στο εργαλείο Crossword Labs και στη διεύθυνση:

https://crosswordlabs.com/view/untitled92553

Δραστηριότητα 2η: ερωτηματολόγιο γνώσεων

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα παραπέμψει τους μαθητές στην πλατφόρμα Αίσωπος όπου οι μαθητές, ομαδικά πλέον, καλούνται να απαντήσουν σε  6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των μαθητών πριν από την παρέμβαση και αναφέρεται στην τρίτη διάσταση της αξιολόγησης του πλαισίου CIAO το οποίο αναλύεται στην ενότητα «Αξιολόγηση σεναρίου».


Το σταυρόλεξο


1η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


2η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


3η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


4η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


5η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


6η ερώτηση πολλαπλής επιλογής


Η διεύθυνση για το σταυρόλεξο.


Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Καζάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2956