Φάση Σεναρίου

Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)

Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων

3 ώρες

Εφαρμογή

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_2.docx fyllo_ergasias_3_4.docx fyllo_ergasias_5_6.docx

Σκοπός της 2ης Φάσης του σεναρίου είναι η διερεύνηση του θέματος της συνθετικής εργασίας των μαθητών. Επιδιώκεται οι μαθητές να συλλέξουν στοιχεία από πηγές, να οργανώσουν τη δουλειά τους, να κατασκευάσουν το ψηφιακό λεξικό, να συνδέσουν και να συσχετίσουν έννοιες και πηγές δεδομένων, να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν μεταξύ τους και τέλος να είναι υπεύθυνοι.

Δραστηριότητα 3η

Οι ομάδες διαλέγουν το φύλλο εργασίας που προτιμούν (το κάθε φύλλο εργασίας αναφέρεται σε ένα από τα τρία κεφάλαια του σχολικού βιβλίου) ανάλογα με τον χρόνο που έκαναν για να λύσουν το σταυρόλεξο (βλ. Δραστηριότητα 1η). Θα διατυπώσει τους βασικούς στόχους της εργασίας, θα ορίσει τα χρονικά περιθώρια, θα βοηθήσει τους μαθητές να συντονιστούν ως προς τον καταμερισμό του έργου και του διαθέσιμου χρόνου, θα τους καθοδηγήσει στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο και στη συνέχεια στην οργάνωση του υλικού που θα συγκεντρώσουν. Θα τους διευκολύνει ακόμη ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας, και τέλος θα υποστηρίξει τα όποια τεχνικά ζητήματα προκύψουν. Τέλος, θα τους εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθούν. (βλ. Φύλλα Εργασίας 1, 2, 3). Ακόμη, θα παρουσιάσει στις ομάδες ένα παράδειγμα λήμματος που ο ίδιος έχει ετοιμάσει στο wiki (http://lexicooikonomias.wikispaces.com/). 

Κάθε μία από τις ομάδες των μαθητών θα αναλάβει να ασχοληθεί με ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου. Στη σχετική σελίδα wiki θα αναπτύξουν τα κείμενά τους για τις λέξεις και τις έννοιες του κάθε κεφαλαίου, ανατρέχοντας στο σχολικό βιβλίο και στο διαδίκτυο. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να τα εμπλουτίσουν με υλικό που θα επιλέξουν από το διαδίκτυο (εικόνες, πίνακες και βίντεο) καθώς και να τα συνδέσουν με εξωτερικούς συνδέσμους. Η χρήση του wiki επιτρέπει στους μαθητές να επικοινωνήσουν και να δουλέψουν εκτός σχολείου.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή τη φάση από την πλευρά του εκπαιδευτικού απαιτείται υπομονή και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων εργασίας. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφήνει την ομάδα να δρα ελεύθερα και η καθοδήγηση θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση οδηγιών και όχι αποτελεσμάτων (Μπουρλετίδης, 2005). Γενικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων είναι πολλαπλός καθώς καλείται να συντονίσει, να καθοδηγήσει, να οργανώσει, να διευκολύνει και να υποστηρίξει το έργο των μαθητών.


Παράδειγμα λήμματος στο wiki.

Το συγκεκριμένο λήμμα θα λειτουργήσει ως παράδειγμα.

Η διεύθυνση για το wiki της τάξης


Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Καζάκου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2957