Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γενικό Λύκειο)

Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή

3 ώρες

Προβολή ταινίας μικρού μήκους και προβληματισμός

45λεπτά

Αρχικά στο εργαστήριο Πληροφορικής θα προβληθεί ταινία μικρού μήκους με αθλητικό περιεχόμενο. Συνοπτικά, η ιστορία εκτυλίσσετε σε ένα κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης μεταξύ του νυχτερινού φύλακα και του υπαλλήλου καθαριότητας, όπου ο πρώτος επιδεικνύει τις εξαιρετικές καλαθοσφαιρικές ικανότητες του στον δεύτερο. Ο υπάλληλος καθαριότητας δεν μένει φυσικά ασυγκίνητος και δοκιμάζει και αυτός. Η συνέχεια επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους δυο πρωταγωνιστές και αναδεικνύει με χιουμοριστικό τρόπο τη σχέση της Φυσικής Αγωγής με άλλα γνωστικά πεδία (Φυσική,  Μαθηματικά). Αφού παρακολουθήσουν την ταινία μικρού μήκους, οι μαθητές/-τριες θα κληθούν στην ολομέλεια της τάξης να συνοψίσουν το περιεχόμενο της ταινίας, να αποτυπώσουν το μήνυμα που επιχειρεί να μεταδώσει όπως οι ίδιοι το εξέλαβαν, να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με αυτό, αλλά και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της.

Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες εργάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων (ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μαθητών/-τριων του τμήματος) ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας,  οδηγούνται από τη γενική δεξιότητα της ρίψης στην ειδική ρίψη του Ολυμπιακού αθλήματος της Σφαιροβολίας. Τέλος, χρησιμοποιώντας τα Μαθηματικά, μιμούνται τον «ήρωα» της ταινίας και προσπαθούν να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα από το βιβλίο της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου (Φυσική Αγωγή Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου, σελ. 56). Η πρώτη φάση του σεναρίου ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ αξιολόγησης.


Παρακολουθήστε την ταινία μικρού μήκους «3Χ3» και απαντήστε στις ερωτήσεις:

Βραβευμένη ταινία μικρού μήκους

Μιμηθείτε τον «ήρωα» της ταινίας και απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση:

Λύστε το μαθηματικό πρόβλημα για να απαντήσετε στην ερώτηση.

Στους υπολογισμούς δε λαμβάνεται υπόψη το ύψος του αθλητή.

Σύντομο κουίζ αξιολόγησης


Η γνώση είναι δύναμη

Αφού έχετε δει την ταινία μικρού μήκους «3Χ3» απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2995