Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γενικό Λύκειο)

Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η κύρια ιδέα του σεναρίου είναι να παρακινήσει τους/τις μαθητές/-τριες, ιδιαίτερα εκείνους/-ες που δεν είναι επιδέξιοι/-ες στις αθλητικές δραστηριότητες,  και να προβάλλει τη σχέση της Φυσικής Αγωγής με άλλα γνωστικά πεδία. Το Ολυμπιακό άθλημα της Σφαιροβολίας επιλέχθηκε γιατί, ως τεχνικό αγώνισμα, συνδυάζει στοιχεία από διάφορα γνωστικά πεδία (Φυσική, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, κ.ά.). Κατανοώντας αυτή τη σχέση, θα νιώσουν οι μαθητές/-τριες ικανοί/-ες ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ένα μάθημα παρεξηγημένο δυστυχώς στη λυκειακή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Στη προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) γεφυρώνοντας τα γνωστικά πεδία. Το σενάριο περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, προσομοίωση με τη χρήση των ΤΠΕ και βιωματική πρακτική άσκηση. Τα αναμενόμενα από την εφαρμογή του σεναρίου αποτελέσματα είναι η αλλαγή στάσης απέναντι στη Φυσική Αγωγή και η καλλιέργεια μιας θετικής προς τη δια βίου άσκηση στάσης. Επίσης, μέσω της διαθεματικότητας-διεπιστημονικότητας του σεναρίου, οι μαθητές/-τριες θα αντιληφθούν τη σχέση και πιθανόν την αλληλεπίδραση μεταξύ των γνωστικών πεδίων, ενώ θα συνειδητοποιήσουν στην πράξη πώς καλλιεργείται ο "νους υγιής εν σώματι υγιεί".


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές/-τριες τείνουν να αποφεύγουν δραστηριότητες, αθλητικές ή μη, τις όποιες δεν καταλαβαίνουν ή στις όποιες δεν μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδο-βελτίωση τους. Για την προσέγγιση τους επιλέχθηκε ένα αναγνωρισμένο μεν, παραμελημένο δε τεχνικό αγώνισμα, η Σφαιροβολία, Ολυμπιακό αγώνισμα με ιστορία από τα Αρχαία Χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Με όχημα το τεχνικό αγώνισμα της Σφαιροβολίας το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο στόχο έχει να παροτρύνει τους/τις μαθητές/-τριες να αλλάξουν στάση απέναντι στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αλλά και των άλλων γνωστικών πεδίων που εμπλέκονται, κάνοντας ξεκάθαρους τους δεσμούς ανάμεσά τους και τη γνώση πιο ελκυστική. Κάνοντας λοιπόν πράξη την έκφραση “νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ”, απώτερος σκοπός είναι μια στροφή των μαθητών/-τριων προς τη δια βίου άθληση και την δια βίου μάθηση. Εξάλλου, το αγώνισμα της Σφαιροβολίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τους/τις μαθητές/-τριες του Λυκείου, καθώς αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο αγώνισμα για την εισαγωγή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού), αλλά αποτελεί και προαπαιτούμενο αγώνισμα για τις Στρατιωτικές Σχολές και την Αστυνομία. Η γνώση και άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου αγωνίσματος έχει, λοιπόν, ιδιαίτερη βαρύτητα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προβολή ταινίας μικρού μήκους και προβληματισμός
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Οι νόμοι της Φυσικής στη Σφαιροβολία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Πρακτική εφαρμογή και συζήτηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αυλή του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν βιωματικά τη σχέση της σφαιροβολίας με τα άλλα γνωστικά πεδία
Να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση (Φυσική, Μαθηματικά) στην πράξη (Φυσική Αγωγή)
Να δώσουν προσοχή σε σημεία-κλειδιά που θα προκαλέσουν την εσωτερική παρακίνηση για συμμετοχή
Να μάθουν να συνεργάζονται με σεβασμό στην ομάδα και να ελέγχουν την πρόοδό τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
φυσική αγωγή, φυσική, Μαθηματικά, ΤΠΕ, Σφαιροβολία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική τάξη, αυλή του σχολείου, εργαστήριο Πληροφορικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, βιντεο-προβολέας, σφαίρες σφαιροβολίας, μετροταινία
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Φυσική στη Φυσική Αγωγή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.