Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Let's become digital leaders

2 ώρες

Γίνε ο διαδικτυακός σύμβουλος του σχολείου σου

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
goodonlinefriend.compressed.pdf badge.pdf criteria_design_correct.pdf

Σε αυτή τη Γ φάση τα παιδιά καλούνται να γίνουν διαδικτυακοί σύμβουλοι στο σχολείο τους αφού συμβουλευτούν την αντίστοιχη πρόσκληση του childnet.com.

Πρώτα κοιτάνε το ιστότοπο του childnet που καλεί τους μαθητές να γίνουν digital leaders και τους λέμε ότι το σχολείο θέλει κάτι αντίστοιχο από αυτούς.

Μετά τους ζητάμε να θυμηθούμε πως φτιάχνουμε κανόνες βλέποντας το παιχνίδι instructions από το ψηφιακό σχολείο.

Τους ζητάμε να χρησιμοποιήσουν κυρίως το must/ mustn't στους κανόνες που θα γράψουν.

Έπειτα καλούνται να συμπληρώσουν τους κανόνες ενός καλού διαδικτυακού φίλου και να κερδίσουν το σηματάκι (badge) του digital leader (φύλλο εργασίας 2). Αν βλέπουμε ότι κάποιοι μαθητές θέλουν βοήθεια τους βάζουμε να γράψουν ανά δυο ή ακόμη και σε μικρή ομάδα τους κανόνες. Τους δίνουμε το φύλλο εργασιών 1, το οποίο και πρέπει να συμπληρώσουν.

Αφού τελειώσουν τα έντυπα, πρέπει να αξιολογηθούν από τους συμμαθητές τους. Ανταλλάσουν λοιπόν τα φυλλάδια και τους δίνουμε το φύλλο εργασιών 3, με το οποίο θα αξιολογήσουν τη δουλειά των συμμαθητών τους. Οποιος έχει συμπληρωμένα όλα τα κόκκινα στο φύλλο εργασίας της αξιολόγησης, κερδίζει το digital leader badge και τα κείμενά τους θα δημοσιευτούν στο σχολικό ιστολόγιο και θα καλούνται να δίνουν συμβουλές μαζι με τους δασκάλους τους στους συμμαθητές τους.

 


Safety for children and schools

What do we ask students to do here? Can you do the same for your school?

Instructions

How do we give instructions? Which words do we use? Play the game and tell the class.

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Αργυρίου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Let's become digital leaders» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3039