Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Let's become digital leaders

2 ώρες

Πώς αισθάνονται οι φίλοι μου στο διαδίκτυο;

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
feelings.docx

 Στην Β φάση τα παιδιά ρωτούν τους συμμαθητές τους ανά ζευγάρια ο ένας τον άλλον για το πώς τους κάνουν να αισθάνονται οι chips και bangs.

Τους λέμε να ψάξουν για επίθετα πάλι  στο picture dictionary αλλά να προσθέσουν και δικές τους ιδέες και τους δίνουμε να συμπληρώσουν το φύλλο εργασιών.

Αφού τελειώσουν να ρωτάνε ο ένας τον άλλον, ο κάθε μαθητής που έχει τις απαντήσεις του συμμαθητή του τις μεταφέρει στην τάξη.

Στο τέλος αυτής της φάσης γίνεται μια συζήτηση μετά από αυτή τη μικρή έρευνα και τους ανακοινώνουμε ότι θα θέλαμε στο επόμενο μάθημα (φάση) να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε κάποιους κανόνες.


Picture Dictionary Describing People


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Αργυρίου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Let's become digital leaders» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3038