Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Let's become digital leaders

2 ώρες

Εισαγωγή στο ασφαλές διαδίκτυο

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
adjectives.docx

Ρωτάμε πρώτα τα παιδιά αν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τι δραστηριότητες κάνουν μέσω του υπολογιστή.

Επειτα τους δείχνουμε το picture dictionary και τους ζητάμε να αναγνωρίσουν τα μέρη του υπολογιστή.

Μετά τους δείχνουμε και την άσκηση με την συμπλήρωση κενών για να διδάξουμε λεξιλόγιο αλλά και κάποιους βασικούς κανόνες πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Τους δείχνουμε το βίντεο λέγοντάς τους να προσέξουν τι είδους άνθρωποι υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Μετά το βίντεο κάνουμε την άσκηση πάνω στο βίντεο (εναλλακτικά δείχνουμε δεύτερη φορά το βίντεο)

Μετά τα πρώτα επίθετα δίνουμε στους μαθητές ενα φύλλο εργασίας να προσθέσουν και άλλα επίθετα αν μπορούν συμβουλευόμενοι το picture dictionary-describing people (personality)


Picture Dictionary- Computer parts

How much do you know about computers? Let's see how many words you know in the pictures

Αντιστοίχιση φράσεων για ανακάλυψη πεποιθήσεων μαθητών για διαδίκτυο.

Fill in the gaps with the correct word

Childnet Film Competition 2015: Ludworth Primary School "Chips and Bangs"

What kind of people are there online? Watch to find out

Picture Dictionary Describing People


Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Αργυρίου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Let's become digital leaders» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3037