Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το χρήμα και οι λειτουργίες του

2 ώρες

Από το ανταλλακτικό εμπόριο στο χρήμα

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.doc

Το σενάριο βασιζόμενο στην κατευθυνόμενη ανακάλυψη ξεκινά με την παρουσίαση στην ολομέλεια των μαθητών μιας εικονογραφίας του 1874. Ζητείται από τους μαθητές να πουν τι βλέπουν και να εντοπίσουν περίπου την εποχή καθώς και τη κοινωνικη δραστηριότητα που απεικονίζεται σ' αυτήν. Στην εικόνα απεικονίζεται ένας άνθρωπος που προσφέρει κοτόπουλα για να μπορέσει να πάρει την  ετήσια συνδρομή του στο περιοδικό Harper's Weekly. Η πρώτη έννοια καταγράφεται στον πίνακα:
Ανταλλακτικό εμπόριο ή αντιπραγματισμός είναι η ανταλλαγή προϊόντων με άλλα προϊόντα.
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3 ή 4 ατόμων και τους ζητείται να παίξουν το ρόλο παραγωγών που έρχονται στην αγορά (κέντρο τάξης ή γύρω από την έδρα) να ανταλλάξουν τα προϊόντα τους. Σε κάθε ομάδα δίνονται προϊόντα σε διαφορετικές ποσότητες. Κάθε ομάδα έχει μόνο ένα είδος από τα προϊόντα που μοιράστηκαν. (2 μήλα, 1 μπουκάλι γάλα, 3 μολύβια, 1 πακέτο μπισκότα). Το ανταλλακτικό επόριο είναι μια κατάσταση που δεν συνδέεται με την καθημερινότητα των μαθητών. Μέσα από το παιγνίδι ρόλων επιδιώκεται οι μαθητές να ασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης προβλημάτων που δημιουργούν οι κοινωνικές δραστηριότητες. Ο χρόνος που τους δίνεται είναι 10 λεπτά.
Ακολούθως επιστρέφουν στις θέσεις τους και τους ζητείται να απαντήσουν στο πρώτο φύλλο εργασίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με την παρουσίαση των προβλημάτων στην ολομέλεια της τάξης. Σ' αυτό το σημείο εντοπίζονται και γράφονται στον πίνακα τα προβλήματα του αντιπραγματισμού: α) να προσφέρει ο ένας ότι χρειάζεται ο άλλος και β) να προσφέρει ο ένας τις αντίστοιχες ποσότητες που χρειάζεται ο άλλος.
Ακολούθως, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το διαδραστικό εργαλείο των καρτών θα ανακαλύψουν  τα μειονεκτήματα του αντιπραγματισμού. Αμέσως μετά ανατρέχοντας στις διαφάνειες της διαδραστικής παρουσίασης και με τον καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου θα παρουσιαστεί, μέσα από μια σύντομη ιστορική διαδρομή της πορείας του χρήματος, πως φθάσαμε από το ανταλλακτικό εμπόριο στην πραγματοποίηση των συναλλαγών με το χρήμα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Έτσι ολοκληρώνοντας τη διαδικασία πραγματοποιείται σύντομη ανασκόπη και αξιολόγηση στα κύρια σημεία του μαθήματος.

 

 

 


Αντιπραγματισμός


Μειονεκτήματα ανταλλακτικού εμπορίου


Από το ανταλλακτικό εμπόριο στο χρήμα


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το χρήμα και οι λειτουργίες του» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3048