Το χρήμα και οι λειτουργίες του

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το χρήμα και οι λειτουργίες του

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο στηρίζεται στα τρία πρώτα μέρη του βιβλίου Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Λιανός-Παπαβασιλείου-Χατζηανδρέου), του 8ου κεφαλαίου της Γ' Λυκείου των ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Πρόκειται για κομμάτι της ύλης στην οποία οι μαθητές εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Το σενάριο λαμβάνει υπόψη τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και χρησιμοποιεί ποικίλλες εκπαιδευτικές τεχνικές, εφαρμόζει την καινοτομία της αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων προκειμένου να αναδειξει με τρόπο πρωτότυπο και εναλλακτικό τις έννοιες του αντιπραγματισμού και του του χρήματος, καθώς επίσης τις λειτουργίες και τα είδη του χρήματος.
Το σενάριο όσον αφορά τη διδακτική βασίζεται στα χαρακτηριστικά της ανακαλυπτικής μάθησης  η οποία χρησιμοποιεί βιωματικές διαδικασίες με στόχο αυτές να μετασχηματιστούν σε χρήσιμα και επαρκή μαθησιακά εργαλεία. Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών δεν είναι μόνο ατομική αλλά δίνεται έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης (ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο) επιδιώκοντας τη συνεργατική λήψη αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι διαμεσολαβητικός, σύμβουλος και υποστηρικτής των μαθητών, συμπορεύεται, συνεργάζεται μαζί τους και τους καθοδηγεί στην αναζήτηση, διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης.
Τα ψηφιακά εργαλεία θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, δίνοντάς τους το έναυσμα αρχικά και βοηθώντας τους στη συνέχεια να ομαδοποιήσουν και να ανακαλέσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, όπως και να αξιολογήσουν το έργο τους. 
Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
Στην 1η φάση θα εξηγηθεί η έννοια του αντιπραγματισμού, θα διατυπωθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν από το ανταλλακτικό εμπόριο, θα διαπιστωθεί η αναγκαιότητα εμφάνισης του χρήματος και θα ολοκληρωθεί με τη διατύπωση της έννοιας του χρήματος.
Στην 2η φάση θα διαπιστωθούν οι λειτουργίες του χρήματος στις εμπορικές συναλλαγές, καθώς και τα είδη του χρήματος που χρησιμοποιούνται σήμερα.

 

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τι είναι στ' αλήθεια το χρήμα; Γιατί όλοι ασχολούνται μ' αυτό; Γιατί το ποθούν όλοι οι άνθρωποι αιώνες τώρα; Τι «κρύβεται» στ' αλήθεια πίσω του και γιατί όλο το σύγχρονο οικοδόμημα των κοινωνιών και κρατών στηρίζεται σ' αυτό, αν θα υπάρχει, αν θα στερέψει, αν θα τελειώσει, αν θα εξαφανιστεί;
Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να εξηγήσει στους μαθητές τί είναι το χρήμα, ποιά ανάγκη το ευφήυρε και ποιες δυνατότητες έδωσε στην καθημερινότητα του ανθρώπου η χρήση του.

 

 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Από το ανταλλακτικό εμπόριο στο χρήμα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευή προβολής
Λειτουργίες και είδη χρήματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευή προβολής
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίζουν οι μαθητές την έννοια του αντιπραγματισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αντιπραγματισμός, χρήμα, ανταλλαγή, συναλλαγή, απόλυτη αξία αγαθών, σχετική αξία αγαθών, τραπεζική επιταγή, πιστωτική κάρτα.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα, Προβολέας, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το χρήμα και οι λειτουργίες του» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).