Φάση Σεναρίου

Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Το χρήμα και οι λειτουργίες του

2 ώρες

Λειτουργίες και είδη χρήματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.doc fyllo_ergasias_2.doc fyllo_ergasias_3.doc fyllo_ergasias_4.doc

Στη φάση αυτή θα αναφερθούν οι λειτουργίες του χρήματος και τα είδη του χρήματος που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες συναλλαγές. Κύρια πηγή των πληροφοριών είναι το σχολικό βιβλίο (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Λιανός-Παπαβασιλείου-Χατζηανδρέου) αφού το συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου είναι από την πανελλαδικά εξεταζόμενη ύλη. Προσθέτα θα χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο για να αποκτηθούν συμπληρωματικές γνώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο, αλλά είναι βασικές για τη λειτουργία του χρήματος στις σύγχρονες συναλλαγές.
Το μάθημα ξεκινά με πολύ σύντομη εισήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα αναφερθεί στα κύρια σημεία της πρώτης φάσης, κάνοντας έτσι τη σύνδεση με τα προηγούμενα. Στη συνέχεια οι μαθητές θα διαβάσουν το σχετικό κείμενο και με τον καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού θα εξηγηθούν οι βασικές λειτουργίες του χρήματος. Στις εικόνες εξηγούνται οι έννοιες της απόλυτης και σχετικής αξίας των αγαθών και ακολουθούν οι κάρτες ερωτήσεων για να ελεγχθεί η κατανοηση των παραπάνω εννοιών.
κατόπιν τίθεται η ερώτηση "Ποιά είδη χρήματος γνωρίζετε". Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονται στον πίνακα και ακολούθως θα συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις κάρτες που θ' ανοίξουν στο παιγχνίδι μνήμης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών χρήματος παρουσιάζονται στους μαθητές με τις κάρτες διαλόγου. Ακολουθούν κάρτες ερωτήσεων για την αξιολόγηση των γνώσεων.
Στα τελευταία 20 λεπτά οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα ανοίξουν τα φύλλα εργασίας (ένα για κάθε ομάδα) και με την βοήθεια του διαδικτύου θα συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.


Είδη χρήματος για τις σύγχρονες συναλλαγές

Βρείτε και ανοίξτε τις ίδιες κάρτες.

Είδη χρήματος - Χαρακτηριστικά


Λειτουργίες του χρήματος


Σχετική αξία αγαθών


Απόλυτη αξία αγαθών


Αξιολόγηση


Απόλυτη & σχετική αξία αγαθών


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το χρήμα και οι λειτουργίες του» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3049