Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

2 ώρες

Προσανατολισμός

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
erotimatologio.pdf perigrafi_logismikoy_sep.pdf

    Από την προηγούμενη μέρα έχουμε δώσει στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις σχετικές με το φαινόμενο του βρασμού του νερού, για να ανιχνεύσουμε τυχόν εναλλακτικές ιδέες τους. Στην συνέχεια συγκεντρώνουμε τα ερωτηματολόγια και καταγράφουμε τις απαντήσεις τους σε μια αφίσα.

  Παρουσιάζουμε την αφίσα με τις απαντήσεις των μαθητών από το ερωτηματολόγιο που είχαν συμπληρώσει την προηγούμενη μέρα. Κατόπιν καλούμε τους μαθητές να διαβάσουν τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που έδωσαν και τους παρακινούμε να τις υποστηρίξουν. Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την γνώμη τους, διαπιστώνουν ότι είναι δύσκολο να πείσουν τους υπόλοιπους για την ορθότητα των απαντήσεών τους. Ο δάσκαλος τους προτείνει να χρησιμοποιήσουν το ΣΕΠ για να πειραματιστούν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.


"Σύγχρονο Εργαστηριακό Περιβάλλον" (ΣΕΠ)

Εγκατάσταση του λογισμικού "Σύγχρονο Εργαστηριακό Περιβάλλον" (ΣΕΠ)

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"ΒΡΑΣΜΟΣ"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3059