Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

2 ώρες

Ανασκόπηση των ιδεών των μαθητών

10λεπτά

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:

 «Συγκρίνετε τις προηγούμενες και τις νέες ιδέες σας για το φαινόμενο του βρασμού του νερού. Τι λέγατε πριν; Τι μάθατε σήμερα; Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις  προηγούμενες και τις νέες ιδέες σας; Πως αλλάξατε γνώμη; Σας έχουν μείνει ακόμα αμφιβολίες και απορίες; Αν υπάρχουν μπορείτε να τις διατυπώσετε;»

Απαντώντας οι μαθητές, πιθανόν να διαπιστώσουν στην πορεία της αλλαγής των ιδεών τους, τι άλλαξε, τι έμεινε ακόμα σταθερό, ώστε να οδηγηθούν στην συνειδητοποίηση της γνωστικής τους πορείας δηλ. στη μεταγνώση.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"ΒΡΑΣΜΟΣ"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3063