Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

"ΒΡΑΣΜΟΣ"

2 ώρες

Εξαγωγή και ανακοίνωση συμπερασμάτων

15λεπτά

  Κάθε ομάδα, μέσω του/της αντιπροσώπου της ανακοινώνει τα συμπεράσματα που κατέληξε. Καταγράφουμε τα συμπεράσματα στην αφίσα δίπλα στις προηγούμενες ιδέες των παιδιών για το φαινόμενο του βρασμού του νερού. Kαλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:

Πότε θα λέμε ότι το νερό βράζει; Πότε ονομάζουμε την ενέργεια «θερμότητα»; Σε τι διαφέρει το φαινόμενο του βρασμού από την εξάτμιση;

  Ζητάμε από τους μαθητές να σημειώσουν τα δύο φαινόμενα που έχουν γνωρίσει, στα οποία ένα μέρος ενός υγρού αλλάζει φυσική κατάσταση και γίνεται από υγρό αέριο και προκαλούμε συζήτηση στην τάξη, μέσα από την οποία βοηθάμε τους μαθητές να κατανοήσουν τη βασική διαφορά της εξάτμισης από το βρασμό. Θυμίζουμε ότι οι φυσαλίδες στο δοχείο με το νερό που έβραζε σχηματίζονταν σε όλο το υγρό. Όταν τελειώσει η παρουσίαση των συμπερασμάτων, καλούμε τους μαθητές να παρατηρήσουν την αφίσα, να συγκρίνουν τις προηγούμενες ιδέες και τα συμπεράσματα που κατέληξαν και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους. Οι μαθητές κάνουν συγκρίσεις και διαπιστώνουν ότι αυτά που βρήκαν τώρα δεν συμφωνούν με αυτά που είχαν προβλέψει στην αρχή. Αναμένεται, κάποιοι μαθητές να οδηγηθούν σε γνωστική σύγκρουση ανάμεσα στις προηγούμενες ιδέες και στα νέα δεδομένα.

  Προβάλλουμε τη διαφάνεια με τις θερμοκρασίες βρασμού διαφόρων ουσιών. Επισημαίνουμε ότι στις καθαρές ουσίες η θερμοκρασία βρασμού είναι διαφορετική και χαρακτηριστική για κάθε ουσία. Οι μαθητές έχουν συνδέσει το φαινόμενο του βρασμού με υψηλές θερμοκρασίες. Μελετώντας προσεκτικά τον πίνακα διαπιστώνουν ότι η θερμοκρασία βρασμού κάποιων ουσιών,για παράδειγμα η θερμοκρασία βρασμού του οξυγόνου, μπορεί να βρίσκεται ακόμη και κάτω από τους 0οC.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΡΕΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"ΒΡΑΣΜΟΣ"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3061