Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

2 ώρες

Εμπέδωση ονοματολογίας & σημείων σωστής εκτέλεσης

45λεπτά

Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια που οι ίδιοι επιθυμούν και κάθε ζευγάρι τοποθετείται σε έναν υπολογιστή. Η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου χωρισμού σε ομάδες συνδέεται κυρίως με τη δεύτερη φάση του σεναρίου στην οποία οι ομάδες εξακολουθούν να εργάζονται μαζί σε διαδιακασία ετεροαξιολόγησης. Για τη διαδικασία ετεροαξιολόγησης η επιλογή ζευγαριού που επιθυμούν θεωρείται ως η καταλληλότερη για συναισθηματικούς λόγους επειδή η ανάπτυξη επικοινωνίας και αποδοχή πληροφοριών για λανθασμένες εκτελέσεις είναι ευκολότερη από άτομα που τα παιδιά εμπιστεύονται και προτιμούν.     

 Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους του μαθήματος και καθοδηγεί τους μαθητές στο άνοιγμα των εργαλείων. Αρχικά τα ζευγάρια παρακολουθούν βίντεο στο οποίο εκτελούνται δεξιότητες μετακίνησης. Σε κάθε εκτέλεση καλούνται να αναγνωρίσουν τη δεξιότητα που εκτελέστηκε επιλέγοντας το όνομά της από αναδυόμενη λίστα. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης παρακολουθούν ξανά την εκτέλεση. Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δραστηριότητα τα ζευγάρια καλούνται να αναγνωρίσουν ή να επιλέξουν τη δεξιότητα που αντιστοιχεί σε λεκτική περιγραφή της κίνησης του σώματος. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει όπου χρειαστεί, προκαλεί συζήτηση για λύση αποριών και επίλυση διαφωνιών μεταξύ των μαθητών. 

Αφού ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες με τα διαδραστικά εργαλεία, οι μαθητές συμπληρώνουν διαδικτυακά ερωτηματολόγιο στο οποίο ο καθένας αποτυπώνει την άποψή του για το επίπεδο που πιστεύει πως βρίσκεται στην εκτέλεση των δεξιοτήτων μετακίνησης.

Κατόπιν, οι μαθητές μετακινούνται στην αυλή ή το Γυμναστήριο. Εκεί ανά ζευγάρι εκτελούν τις βασικές δεξιότητες μετακίνησης σε οριοθετημένη απόσταση έξι μέτρων, και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο εκπαιδευτικός ζητά οι δεξιότητες κουτσό και καλπασμός να εκτελεστούν και με τα δύο πόδια. Οι εκτελέσεις τους βιντεοσκοπούνται με την ψηφιακή κάμερα του σχολείου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με προφορικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τα σημαντικά σημεία εκτέλεσης των δεξιοτήτων.


Επιλέγω δεξιότητα μετακίνησης


Ποια δεξιότητα εκτελείς;


Ερωτήσεις αντιστοίχισης


Σωστό ή λάθος;


Ερωτηματολόγιο αντιλαμβανόμενης ικανότητας


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3097