Φάση Σεναρίου

Φυσική αγωγή (Δημοτικό)

Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης

2 ώρες

Ετεροαξιολόγηση μαθητών

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.doc

Οι μαθητές σε ζευγάρια, όπως δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη φάση του σεναρίου, τοποθετούνται σε κάθε έναν υπολογιστή.

Αρχικά ο εκπαιδευτικός τους ζητά να ασχοληθούν με την πρώτη δραστηριότητα που είναι ένα παιχνίδι με κάρτες ερωτήσεων όπου πρέπει να αναγνωρίσουν δεξιότητες μετακίνησης σε φωτογραφίες αθλημάτων, ζώων και καθημερινής ζωής.

Κατόπιν τους ανακοινώνει πως στην επόμενη δραστηριότητα θα αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον στο κάθε ζευγάρι χρησιμοποιώντας (1) το βίντεο που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη φάση και το οποίο έχει μεταφορτωθεί στους υπολογιστές και (2) ένα φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει θέσεις για συμπλήρωση των ονομάτων τους καθώς και τα βασικά σημεία σωστής εκτέλεσης κάτω από το όνομα της κάθε δεξιότητας. Αφού ανοίξουν το βίντεο και το αρχείο με το φύλλο εργασίας, δίνεται στο κάθε ζευγάρι το χρονικό σημείο που ξεκινά η προσπάθειά τους. 

Οι μαθητές θα συμπληρώσουν τα ονόματά τους στο φύλλο εργασίας, θα το μελετήσουν για να ανακαλέσουν, να συζητήσουν μεταξύ τους το περιεχόμενο και να διευκρινιστούν πιθανές απορίες. Στη συνέχεια τους ζητείται να αναλάβουν ρόλους αξιολογητή-αξιολογούμενου. Παρακολουθούν την εκτέλεση της κάθε δεξιότητας του πρώτου μαθητή ("αξιολογούμενος") και ο "αξιολογητής" τσεκάρει στο φύλλο εργασίας την ποιότητα των βασικών σημείων εκτέλεσης. Ανατροφοδοτεί τον "αξιολογούμενο" θετικά ή/και διορθωτικά, συζητούν πιθανές διαφωνίες και προχωρούν στην επόμενη δεξιότητα. Αφού αξιολογηθεί ο πρώτος μαθητής σε όλες τις δεξιότητες, οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ανατροφοδοτεί και να βοηθά όπου χρειάζεται το μαθητή που έχει το ρόλο του "αξιολογητή", εξασφαλίζοντας τη σωστή και ειλικρινή συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Με τη χρήση των φύλλων εργασίας γίνεται ταυτόχρονα η αξιολόγηση της ποιοτικής εκτέλεσης των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της κριτικής ικανότητας των παιδιών.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά μελετούν τα αποτελέσματα από το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας, ακολουθεί συζήτηση για το επίπεδο που βρίσκονται, ποιες δεξιότητες χρήζουν βελτίωσης και σε ποια σημεία της εκτέλεσής τους. Κατόπιν ζητείται από τα παιδιά να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους με την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους όπως αποτυπώθηκε στο φύλλο εργασίας της πρώτης φάσης.

Για το κλείσιμο του σεναρίου οι μαθητές μέσω διαδραστικού εργαλείου με τη χρήση φωτογραφιών αξιολογούν την εκτέλεση δεξιότητας.

 


Η δεξιότητα της φωτογραφίας


Βρες τη διαφορά


Πέρασε το ποντίκι σου πάνω από την εικόνα

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3098